Produkty chemiczne wykorzystywane w układach chłodzenia

uzdatnianie-wody

Woda jest wykorzystywana w wielu gałęziach przemysłu. Jest ona także stosowana do pochłaniania i odprowadzania ciepła. Woda umożliwia chłodzenie różnego rodzaju urządzeń poprzez tak zwane wieże chłodnicze. Aby układ chłodniczy prawidłowo spełniał swoje funkcje, trzeba dbać o czystość poszczególnych jego elementów i osprzętu. W tym celu stosuje się odpowiednie preparaty chemiczne. Dowiedz się więcej na ten temat.

Dlaczego ważne jest uzdatnianie układów chłodzenia?

Procesy technologiczne w różnych gałęziach przemysłu często wiążą się ze zwiększoną emisją ciepła, które musi być odprowadzane w celu zapewnienia sprawnego działania wykorzystywanych urządzeń. W układach chłodniczych zwykle wykorzystuje się wodę, ponieważ posiada ona zdolność do efektywnego odbierania ciepła i jest łatwo dostępna. Z drugiej strony, woda jest dobrym rozpuszczalnikiem dla różnego rodzaju substancji, również i tych, które mogą zaburzyć działanie układu chłodniczego. Z tego powodu niezbędne są zabiegi konserwacyjne. Woda wykorzystywana w układzie chłodzenia musi spełniać określone normy.

Bardzo duże znaczenie ma jej twardość i zasolenie. Nieodpowiedni poziom tych parametrów może sprzyjać osadzaniu się kamienia oraz powstawaniu korozji, co z kolei prowadzi do obniżenia efektywności systemu chłodzenia. Innym zagrożeniem jest tworzenie się kamienia kotłowego, skutkującego pogorszeniem odbioru ciepła i obniżeniem sprawności zaworów czy pomp – wyjaśnia specjalista z firmy Global Concepts 2000.

Nie można też zapominać o aspekcie ekonomicznym: zakłócenia i zmniejszona efektywność układu chłodzenia mogą przynieść straty danemu przedsiębiorstwu.

Aby zapobiec wymienionym wyżej skutkom, warto stosować wysokiej klasy produkty chemiczne, które zapewniają skuteczne uzdatnianie układów chłodzenia. W tym celu stosuje się inhibitory do konserwacji układów wody chłodzącej, produkty służące do usuwania kamienia i zanieczyszczeń, a także preparaty przeznaczone do ochrony systemów glikolowych.

Inhibitory

Inhibitory korozji to produkty pozwalające na zahamowanie procesu niszczenia materiałów instalacji chłodniczych. Tworzą one warstwę ochronną.

Przykładem inhibitora korozji jest ESC CW 874 L – inhibitor kamienia i korozji w układach wody chłodzącej. Stanowi on unikalną mieszaninę inhibitorów o charakterze anodowym i katodowym, z dodatkiem silnego dyspersantu. Produkt hamuje powstawanie tlenków metali poprzez tworzenie strefy strącania i dyspersji, skutecznie zapobiegając powstawaniu kamienia oraz tworzeniu się szlamu. Idealny jako inhibitor korozji w otwartych układach chłodzenia układach. Preparat występuje w postaci cieczy. Jest nielotny i całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Inhibitor ten może być wykorzystywany w małych i średnich układach chłodzenia.

Produktem dedykowanym do zamkniętych i otwartych układów chłodzenia jest Envirocool ESCORR 288 – organiczny środek zapobiegający powstawaniu osadów wywołanych twardością wody w instalacjach grzewczych i chłodniczych. Envirocool ESCORR 289 przeznaczony jest do układów uzupełnianych wodą o średniej twardości i wodą zmiękczoną. Unikalna mieszanina środowiskowo akceptowalnych anodowych i katodowych inhibitorów (gł. soli kwasu fosfonokarboksylowego) wraz z silnym dyspersantem prowadzi do wspaniałej ochrony przed korozją. Jego działanie polega na hamowaniu powstawania tlenków metali (korozji), poprzez tworzenie strefy strącania oraz dyspersję. Wspaniały jako inhibitor korozji i inhibitor tworzenia się osadów. Małe dawkowanie tego produktu czyni go ekonomicznym dla instalacji z dużymi ilościami wody.

Produkty do usuwania kamienia i zanieczyszczeń

Ostatnim typem produktów wykorzystywanych przy uzdatnianiu wody chłodzącej są środki pozwalające na usuwanie kamienia i różnego rodzaju zanieczyszczeń. Wśród dostępnych preparatów na uwagę zasługuje z pewnością ESC DS 1. Jest to produkt o charakterze kwasowym, bazujący na inhibitowanym kwasie solnym. Środek ten wykorzystywany jest do usuwania takich zanieczyszczeń, jak rdza oraz inne tlenki metali, kamień i węglany, skorupiaki oraz próchnica. Jest on całkowicie bezpieczny dla układów chłodzenia wykonanych z miedzi, stopów miedzi, stopów niklu oraz stali czarnej. Przeznaczony jest on do odnawiania systemów na bazie wody. Produkt może być z powodzeniem wykorzystywany we wszystkich typach wymienników ciepła, grzejnikach wody, zbiornikach, rurociągach wodnych, wałach chłodzących, bojlerach oraz nagrzewnikach powietrza.

Wśród produktów do usuwania kamienia i zanieczyszczeń znajdziemy także ESC SCALE 60 GEL. Jest to preparat rekondycjonujący, który pozwala na skuteczne odnawianie większości zardzewiałych powierzchni. Produkt umożliwia skuteczne pozbycie się zanieczyszczeń w postaci tlenków, kamienia oraz osadów soli. Preparat zawiera unikalny składnik otrzymywany z fermentowanej serwatki. Sprawdzi się w przypadku chłodni wentylatorowych, cystern oraz klimatyzatorów.

Produkty do ochrony systemów glikolowych

Wśród produktów przeznaczonych do ochrony systemów glikolowych na uwagę zasługuje preparat ESC R 290 L. Stanowi on mieszaninę organicznych i nieorganicznych inhibitorów korozji, polimerów oraz biocydów. Preparat służy do kontrolowania rozkładu glikolu, korozji i biologicznego zanieczyszczenia. Produkt występuje w postaci cieczy o słomkowej barwie. Jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie.