Jakie są kary za brak Freistellung w Niemczech?

Jakie są kary za brak Freistellung w Niemczech?

Nie wszyscy przedsiębiorcy z branży budowlanej, którzy decydują się na rozszerzenie działalności na rynek niemiecki, wiedzą, że u zachodniego sąsiada Polski obowiązuje podatek budowlany. Do jego zapłaty zobowiązany jest zleceniodawca i potrąca go z pierwotnej kwoty widniejącej na fakturze. Na szczęście istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczania tej daniny, dzięki czemu będziesz mógł cieszyć się większymi zarobkami. Co zrobić, aby wniosek o zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech został rozpatrzony pozytywnie? Jakie są kary za niewywiązanie się z opłacenia podatku budowlanego? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu!

Od jakiej kwoty należy odprowadzić podatek budowlany?

W pierwszej kolejności warto wyjaśnić, kto musi opłacać podatek budowlany w Niemczech. Ten obowiązek dotyczy praktycznie wszystkich przedsiębiorców świadczących usługi na terenie kraju, niezależnie od tego, czy mają siedzibę w Niemczech, czy też prowadzą działalność za granicą. Istnieje jednak jeden wyjątek od obowiązku płacenia podatku budowlanego, który dotyczy sytuacji, gdy wartość świadczonych usług w ciągu roku kalendarzowego nie przekracza 5 000 euro. Istotne jest również, że to ograniczenie dotyczy wyłącznie zleceń realizowanych na terenie Niemiec dla innych firm – nie uwzględnia się przychodów uzyskanych w Polsce ani zleceń dla osób fizycznych.

Podatek budowlany w Niemczech wynosi 15% wartości świadczonej usługi. To zleceniobiorca odpowiada za jego uregulowanie, odejmując stosowną kwotę od sumy na fakturze i przekazując ją do odpowiedniego urzędu skarbowego. Pojęcie „usługi budowlane” obejmuje działania związane z produkcją, naprawą, konserwacją, modyfikacją lub rozbiórką budynków.

Istnieje możliwość uniknięcia obowiązku płacenia podatku za pośrednictwem uzyskania odpowiedniego zwolnienia – tzw. Freistellungsbescheinigung.

Co grozi za zignorowanie obowiązku zapłaty podatku budowlanego w Niemczech?

Dla polskich przedsiębiorców działających w Niemczech posiadanie Freistellung nie jest obligatoryjne, o ile regularnie opłacają podatek budowlany. Sytuacja komplikuje się jednak w przypadku braku ważnego zwolnienia i zaniedbania opłacania należnych kwot do urzędu skarbowego. Jakie mogą być wówczas konsekwencje?

Polskie firmy świadczące usługi budowlane na terenie Niemiec są zobowiązane do potrącenia 15% podatku budowlanego. Jeśli tego nie uczynią, mogą być obciążone karą sięgającą nawet 30 000 euro. Wcześniej jednak organy podatkowe wystosowują upomnienie wraz z odsetkami za zaległości – jedynie w przypadku ignorancji tych wezwań nakładane są wysokie grzywny finansowe. W związku z tym, zaleca się jak najszybsze uzyskanie zwolnienia Freistellung, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

W jaki sposób uzyskać zwolnienie Freistellung?

Freistellungsbescheinigung mogą uzyskać firmy, które nie posiadają siedziby na terenie Niemiec, o ile wykażą, że wypełniły wszystkie swoje obowiązki podatkowe w Niemczech.

Firmy zarejestrowane w Niemczech, posiadające niemiecki numer identyfikacji podatkowej (Steuernummer), mogą ubiegać się o zwolnienie podatkowe. Dlatego też pierwszym krokiem jest dopełnienie wszelkich formalności związanych z rejestracją działalności.

Gdzie złożyć wniosek o Freistellung?

Gotowy wniosek o zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech należy złożyć w urzędzie skarbowym, jednak nie każdy urząd jest właściwy. Istnieją określone zasady dotyczące przyporządkowania urzędu do nazwy firmy.

Przedsiębiorców z Polski obowiązują następujące zasady:

  • jeśli nazwa firmy rozpoczyna się od liter od A do G, wniosek należy wysłać do Urzędu Skarbowego w Hameln;
  • jeśli nazwa firmy zaczyna się od liter od H do L, wniosek należy wysłać do Urzędu Skarbowego w Oranienburg;
  • jeśli nazwa firmy rozpoczyna się od liter od M do R, wniosek należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w Cottbus;
  • jeśli nazwa firmy zaczyna się od liter od S do Ź, wniosek należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w Nördlingen, z placówką w Donauwörth.

 

Decyzja o zwolnieniu z podatku zazwyczaj zostaje wydana w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Zwolnienie może być wydane na różne okresy, zazwyczaj obowiązuje przez rok.