Ozusowanie umów zleceń – jakie zmiany w 2016?

ozusowanie zlecenia w 2016 roku
ozusowanie zlecenia w 2016 roku

Zmiany w umowach zlecenie mają na celu ograniczenie przypadków zwolnienia z opłacania składek, które we wcześniejszych latach było dla podatników stosunkowo łatwe.

Umowa zlecenie jako zamiennik etatu

Umowy cywilno prawne traktowane są często przez pracodawców jako korzystny ekonomicznie zamiennik etatu. W polskich realiach niestety tracą na tym głównie niedoszli pracownicy. Wg danych GUS każdego roku ponad milion Polaków zarobkuje wyłącznie na podstawie umów zleceń i to często kilku. Rozwiązanie takie wykorzystywało lukę prawną, która pozwalała na odprowadzanie składek jedynie od pierwszej umowy. Każda kolejna umowa niezależnie od jej wysokości podlegała jedynie składce zdrowotnej oraz podatkowi dochodowemu. Powyżej opisane rozwiązanie stosowane było w wielu branżach, choć najczęściej przytaczano powszechność jej stosowania na przykładzie branży ochroniarskiej.

Ozusowanie umów zleceń po nowemu

Powszechność stosowania opisanych powyżej praktyk stała się podstawą do noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W jej rezultacie minimalną kwotą objętą ubezpieczeniem jest wysokość tzw. najniżej krajowej. W bieżącym roku będzie to 1850zł. W praktyce oznacza to, iż nawet jeżeli pierwsza umowa zostanie podpisana na symboliczną kwotę, a kolejne na wyższe, to ozusowaniu będą podlegać wszystkie umowy aż do momentu uzyskania minimum kwotowego, czyli najniższej krajowej.

Ozusowania umów zleceń od kilku zleceniodawców

Zasada mówiąca o tym, iż ozusowaniu podlega jedynie pierwsza umowa miała również odbicie w sytuacji, gdy mieliśmy kilku zleceniodawców. W takich okolicznościach oświadczaliśmy kolejnym zleceniodawcom, iż nie jest to nasza pierwsza umowa. W rezultacie zleceniodawca nie był zobowiązany do opłacania składek. Zmiany wprowadzane w ozusowaniu zleceń dotknęły również tego obszaru i samo oświadczenie już nie wystarczy. Zleceniobiorca powinien przedstawić zleceniodawcy dokument potwierdzający fakt zawarcia wcześniejszych zleceń oraz ich wysokość. W praktyce oznacza to oczywiście konieczność gromadzenia dodatkowej dokumentacji w firmach bowiem celowe jest archiwizowanie takich dokumentów, np. w postaci ZUS RMUA. Dodatkowo w przypadku wątpliwości zleceniodawca może zwrócić się do ZUS o potwierdzenie, czy deklaracje zleceniobiorcy nie wprowadzają ich w błąd. ZUS w wyniku kontroli rozpozna ewentualne błędy i poinformuje jednoznacznie płatnika składek.