Zlecenia jako podstawowe narzędzie inwestora

Nie ulega wątpliwości, że zlecenia stanowią podstawowe narzędzie każdego inwestora. Na rynku walutowym Forex rozróżniamy zlecenia, które służą do otwierania pozycji lub do jej zamykania. Wśród zleceń zamykających mamy dodatkowo tzw. stop loss minimalizujące straty lub chroniące zyski, a także zlecenia realizujące zysk. Co jeszcze warto wiedzieć? Sprawdź nasz poradnik młodego inwestora.

Wszelkie zlecenia wraz z ich modyfikacjami są przyjmowane najczęściej w godzinach handlu określonym instrumentem. Nie jest to żaden problem, gdyż ogromną ilością instrumentów na Forex można bez problemu handlować przez 24h na dobę. Nie zmienia to faktu, że istnieją instrumenty posiadające dość mocno ograniczone godziny handlu. Warto z tego powodu zawsze sprawdzać godziny handlu na kartach poszczególnych instrumentów, żeby potem uniknąć rozczarowania.

Zlecenia, które otwierają pozycje

Pozycje na międzynarodowym rynku Forex można otwierać na dwa sposoby

  1. po cenie rynkowej czyli natychmiast
  2. kiedy cena osiągnie wyznaczony przez inwestora poziom.

Zlecenie po cenie rynkowej

Kiedy inwestor kupuje pozycję po cenie rynkowej, godzi się niejako na zawarcie transakcji po aktualnej cenie dostępnej w danym momencie na rynku. To bez wątpienia najprostsze z dostępnych zleceń. Z reguły transakcje tego typu są otwierane po bieżącym kursie za pomocą dyspozycji „kup” lub też „sprzedaj” z poziomu inwestorskiej platformy. W zależności od wybranego instrumentu, mogą to być zlecenia z natychmiastową egzekucją, ale również zlecenia poprzez zapytanie, w których za każdym razem kwotowanie jest dostarczane po wciśnięciu przycisku „zapytaj”. Nie ulega wątpliwości, że największą zaletą takich zleceń jest ich błyskawiczna realizacja. Niestety w okresach gwałtownych ruchów cen, inwestor może również zawrzeć transakcję po niekorzystnych kursie. Warto o tym pamiętać. Jeśli chcesz zgłębić temat, sprawdź co oferuje Forex broker i naucz się inwestować z zyskiem.

Zlecenie oczekujące z limitem

Zlecenie oczekujące stosuje się w sytuacjach, gdy inwestor chce zawrzeć transakcję, ale aktualne cena nie do końca mu odpowiada. Wówczas czeka na odpowiednią sytuację rynkową. Zlecenie oczekujące z limitem może być wprowadzone do systemu w godzinach handlu danym instrumentem i powinno zawierać rodzaj instrumentu, a także wolumen transakcji i limit ceny. W momencie zlecenia zakupu, wskazany przez inwestora poziom cenowy powinien być niższy od aktualnego poziomu ceny na rynku, natomiast w przypadku zlecenia sprzedaży musi być analogicznie – wyższy.