Chcę wyłączyć małżonka od dziedziczenia, gdzie mam się udać po pomoc?

Związek to relacja dwóch, zakochanych w sobie osób, który z czasem przeistacza się w małżeństwo. Pełnoprawni małżonkowie mogą wspólnie decydować o swoim majątku i o tym, jak będzie dziedziczony po śmierci jednego z nich. Każdy z małżonków ma również swoje prawa i obowiązki. Bez względu na to jakie stanowisko zajmują, oboje są sobie równi według prawa.

Kiedy relacja dwóch obcych sobie osób osiągnie odpowiednie stadium i wezmą w końcu ze sobą ślub, będzie łączyć ich nie tylko wspólny majątek. Małżonkowie będą połączeni ze sobą przede wszystkim obowiązkiem wzajemnej pomocy oraz wsparcia moralnego, które obejmuje te wszystkie czynności w obrębie gospodarstwa domowego – pranie, zmywanie, sprzątanie. Związek to również pomoc w sytuacjach wyjątkowych, jak np. choroba czy wypadek.

W dzisiejszych czasach o udany związek jest dość trudno. Wiele małżeństw rozpada się po kilku latach, jedne za porozumieniem stron, wtedy sprawa przebiega bez jakichkolwiek zawirowań. Majątek dzieli się po połowie i wszyscy są zadowoleni. Jednak w niektórych przypadkach niezbędne jest skorzystanie z innych metod, takich jak, np. wyłączenie małżonka od dziedziczenia. Kto zajmuje się doradztwem prawnym w tym aspekcie prawa?

Pomoc adwokata

Pary, które po latach wspólnego życia chcą zakończyć związek, mogą udać się po pomoc do prawnika. Adwokat Żuromin zajmuje się zarówno doradztwem w sprawach rozwodowych, jak i tych dotyczących dziedziczenia. Dzięki temu jest w stanie określić, jaki będzie wyrok w sprawie. Może również reprezentować osoby fizyczne przed sądami, przestrzegając przy tym zasad tajemnicy zawodowej.

Jeżeli chodzi o prawo spadkowe, to obejmuje ono również takie sprawy, jak:

 • sprawa o zachowek,

 • określenie wartości majątku (dział spadku),

 • wykonanie zapisu testamentu,

 • podważenie testamentu,

 • wspomniane już wcześniej wyłączenie małżonka od dziedziczenia,

 • czy też określenie, czy dana osoba jest godna dziedziczenia.

Dzięki zachowaniu całkowitej poufności w prowadzonej sprawie zawód adwokata jest jednym z najbardziej docenianych zawodów. Nie każdy jest w stanie poruszać się płynnie wśród przepisów prawa, do tego potrzeba odpowiednich umiejętności, a także wielu lat nauki i praktyki. Adwokat Żuromin to doskonały przykład na to, że można to osiągnąć.

Kiedy następuje wyłączenie od dziedziczenia?

Prawo spadkowe reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci jednego z małżonków. Jednak nie tylko śmierć może przenieść te prawa. Może się to również stać, jeżeli spadkodawca wystąpi o orzeczenie rozwodu lub też orzeczenie separacji z jego winy. Niezbędna będzie wtedy pomoc adwokata.

Adwokat Żuromin wspólnie z klientem przygotowuje pozew o wyłączenie od dziedziczenia. Taki dokument zawiera:

 • datę i miejsce sporządzania pozwu,

 • nazwę sąd lub wydział cywilny,

 • powód lub powody wykluczenia,

 • określonego winowajcę, pozwanego,

 • oraz tytuł.

Prawnik powinien, do każdej sprawy podchodzić indywidualnie i nie oceniać klienta przez pryzmat jego sytuacji życiowej czy też swoich przekonań. Adwokat posiada zatem doświadczenie, które umożliwia mu opracowanie odpowiedniej taktyki procesowej do potrzeb klienta. Rzetelność, która maksymalizuje korzyści i minimalizuje negatywne czynniki związane z procesem. Oraz zaufanie, które w tej branży jest szczególnie ważne.

Dobry adwokat to również osoba, która ma umiejętność logicznego myślenia. Nie umknął mu żadne szczegóły dotyczące sprawy klienta. Musi on wykazywać się nie tylko doskonałą znajomością przepisów prawa, ale również dobrą pamięcią i dbałością o detale.