Zasady ultrafiltracji wody

Woman pouring water from a pitcher into a glass

Ultrafiltracja to jedna z najpopularniejszych metod filtracji wody. W procesie tym wykorzystuje się materiały porowate – membrany – których zadaniem jest oczyszczanie wody z wszelkich cząsteczek niejonowych. Oznacza to, iż ultrafiltracja pozwala uzyskać wodę nie demineralizowaną, jak w odwróconej osmozie, ale bogatą w minerały, cukry i sole.

Przebieg ultrafiltracji

Tak jak w przypadku procesu odwróconej osmozy czy nanofiltracji, również w przypadku ultrafiltracji wykorzystuje się zjawisko dyfuzji, czyli różnicy ciśnień pomiędzy cieczami o różnym stężeniu. W przypadku ultrafiltracji ciśnienie to nie musi być tak wysokie jak w filtrach RO, dlatego proces ten może przebiegać w czasie rzeczywistym, bez konieczności magazynowania wody. Różnica pomiędzy tymi procesami tkwi w porowatości wykorzystywanych w procesie membran. Ultrafiltracja posiada zakres wynoszący od 0,1 do 0,01 mikrometra. Co to oznacza w praktyce? To, że przez membranę ultrafiltracyjną nie zostaną przepuszczone następujące substancje:

 • bakterie,
 • wirusy,
 • koloidy,
 • zawiesiny,
 • białka,
 • oleje,
 • barwniki.

Co natomiast znajdzie się w wodzie uzdatnionej ta metodą?

 • Mineraly,
 • kwasy organiczne,
 • cukry,
 • produkty degradacji cieplnej.

W efekcie za pośrednictwem procesu ultrafiltracji uzyskujemy wodę bezpieczną pod względem bakteriologicznym, bogatą w magnez i wapń, czyli tzw. pierwiastki życia, nie mętną, a krystalicznie czystą.

Zastosowanie ultrafiltracji

Ultrafiltracja, jak każda metoda uzdatniania wody, posiada wady i zalety, a jej zastosowanie powinno odpowiadać potrzebom i możliwościom użytkowników. Wyjaśnia to nasz rozmówca, specjalista pracujący w Global Water sp. z o.o. – firmie zajmującej się technologiami filtracji wody: Ultrafiltracja może być alternatywą dla popularnego procesu odwróconej osmozy, pod warunkiem, że mamy wodę nienajgorszej jakości.W przeciwnym wypadku ultrafiltracja powinna być uzupełniona inną metodą uzdatniania wody, np. przy pomocy węgla aktywnego. Poza tym warto też zaintwestować w systemy prefiltracyjne, by uniknąć zatkania porów membrany ultrafiltracyjnej. Na rynku dostępne są nowoczesne systemy kompleksowej filtracji. Zadbana membrana do ultrafiltracji charakteryzuje się dużą trwałością i wysoką wydajnością. Ultrafiltracja sama w sobie może również być procesem poprzedzająym nanofiltrację lub metodę odwróconej osmozy. Zaletą ultrafiltracji jest brak odrzutu wody do kanalizacji, co czyni tę technologię ekonomiczną i energooszczędną.