Wszystko, co trzeba wiedzieć o usytuowaniu przepompowni domowej na działce

wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-usytuowaniu-przepompowni-domowej-na-dzialce

Sprawny system kanalizacji pozwala na pozbywanie się powstających w budynku ścieków oraz przekazywanie ich do oczyszczalni, gdzie mogą zostać zutylizowane w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. Na terenach, gdzie nie ma możliwości zapewnienia naturalnego grawitacyjnego spływu nieczystości, jedyną alternatywą pozostaje wybudowanie przydomowej przepompowni ścieków, która doprowadzi je do istniejącego przyłącza.

Gdzie będą potrzebne przydomowe przepompownie ścieków?

Grawitacyjny odpływ ścieków wymaga zachowania odpowiedniej różnicy poziomów między miejscem wprowadzania nieczystości do systemu a punktem ich końcowego przeznaczenia. Spełnienie tych warunków może być trudne tam, gdzie zachodzi potrzeba pokonania znacznych odległości, ponieważ w takiej sytuacji nawet jednoprocentowe nachylenie rurociągu oznaczać może konieczność przygotowania głębokich, a więc kosztownych i trudnych do realizacji ze strony technicznej wykopów. Podobne przeszkody wystąpią przy mniejszych dystansach, lecz przy dużych różnicach poziomów. Równie złożone okaże się projektowanie kanalizacji w terenie pagórkowatym lub górzystym, gdzie niektóre odcinki systemu będą z konieczności znajdowały się na innej wysokości. Rozwiązaniem będzie wówczas budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej albo hybrydowej, w których przepływ będzie wymuszany przez podłączone pompy, będące w stanie podnieść spływającą zawiesinę na odpowiednią wysokość. Poza przepompowniami sieciowymi obsługującymi poszczególne odcinki kanalizacji niezbędne będzie również zastosowanie przepompowni domowych, które zadbają o doprowadzenie nieczystości do najbliższego przyłącza.

Co wiąże się z lokalizowaniem przydomowej przepompowni ścieków?

Przydomowa przepompownia ścieków to urządzenie składające się ze zbiornika buforowego, w którym gromadzone są nieczystości, pomp, które uruchamiane okresowo pozwalają na przekazanie zebranych nieczystości do kanalizacji, armatury zabezpieczającej przed cofaniem się zawiesiny oraz sterującej jej przepływem, jak również urządzeń nadzorujących załączanie się pomp i monitorujących poziom zapełnienia zbiornika. Przy umieszczaniu zbiornika należy wziąć pod uwagę wymogi określone w projekcie sieci kanalizacyjnej oraz regulacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jak również w normie PN-EN- 12050. Wsparcie przy doborze urządzeń oraz właściwym ich usytuowaniu można uzyskać, korzystając z oferty renomowanego producenta przydomowych przepompowni ścieków – firmy INWAP. Oferuje ona nie tylko pomoc doradczą, ale również sprawny serwis sprzedawanych urządzeń.