Sporządzenie spadku? Sprawdź dlaczego warto zwrócić się do specjalisty.

Sporządzenie spadku? Sprawdź dlaczego warto zwrócić się do specjalisty.

Testament to rodzaj ostatniej woli, która pozwala na zapisanie zgromadzonego majątku określonym osobom czy organizacjom. Przygotowując testament, można zdecydować się na własnoręczne przygotowanie dokumentu lub skorzystanie z usług notariusza, który pomaga w tworzeniu testamentów notarialnych. Czym jest testament notarialny i co mówi o nim polskie prawo? Dlaczego warto skorzystać z usług specjalisty podczas sporządzania testamentu? Wyjaśniamy!

Czym jest testament notarialny?

Testament notarialny to dokument urzędowy przygotowywany w kancelarii notarialnej, który zawiera ostatnią wolę spadkodawcy i pozwala na przekazanie konkretnych części składowych majątku określonym osobom czy organizacjom. Przy czym, zdecydowanie się na testament w formie aktu notarialnego stanowi gwarancję zgodności przyjętych zapisów z polskim prawem, a także prawidłowego i niepodważalnego w przyszłości charakteru przygotowanego dokumentu.

Testament, a polskie prawo

Testament to dokument, który może zostać wykonany własnoręcznie, ale także stanowić urzędowy dokument sporządzony przez notariusza — obie te formy mają taka samą moc prawną i pozwalają na rozdzielenie posiadanego majątku pomiędzy spadkobierców.

W ostatnich latach coraz więcej osób decyduje się jednak na sporządzenie testamentu notarialnego, czyli urzędowego dokumentu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy. Zgodnie z polskim prawem dokument ten powinien zostać sporządzony przez osobę, która ukończyła aplikację notarialną i zdała egzamin zawodowy. Notariusz powinien zadbać o wylegitymowanie spadkodawcy oraz sprawdzenie jego zdolności do wykonywania czynności prawnych, a także odczytanie i podpisanie testamentu w jego obecności oraz innych osób wymienionych w testamencie.

Sporządzenia testamentu u notariusza — dlaczego warto?

Testament notarialny to dokument sporządzony w kancelarii notarialnej z udziałem notariusza. Osoba taka dysponuje bowiem szeroką wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na sporządzenie dokumentu, w którym precyzyjnie zostanie wyrażona ostatnia wola spadkodawcy. Takie rozwiązanie niesie za sobą szereg korzyści, wśród których można wymienić aspekty, takie jak:

możliwość precyzyjnego sformułowania ostatniej woli przy pomocy odpowiedniej terminologii prawniczej;

brak konieczności samodzielnego decydowania o formie ostatniej woli;

możliwość efektywnego rozporządzenia majątkiem zgodnie z obowiązującym prawem;

zapewnienie doradztwa w zakresie powołania spadkobierców, wydziedziczenia bliskich czy ustanowienia zapisów i poleceń;

uchronienie spadkodawcy przed dokonaniem rozrządzeń sprzecznych z prawem czy nieprecyzyjnym sformułowaniem testamentu;

zminimalizowanie ryzyka unieważnienie testamentu;

brak ryzyka zniszczenia, podrobienia czy przerobienia oryginału testamentu

znajdującego się w kancelarii notarialnej przez osoby trzecie;

możliwość zarejestrowania testamentu notarialnego w Notarialnym Rejestrze Testamentów.

Kancelaria notarialna w Katowicach — jak znaleźć odpowiednie miejsce?

Kancelaria notarialna zajmująca się przygotowywaniem testamentów notarialnych powinna być godnym zaufania miejscem, w którym zatrudnieni są profesjonaliści zwracający szczególną uwagę na wykonywanie pracy z poszanowaniem woli klienta, a także litery prawa. Poszukując kancelarii notarialnej w Katowicach, warto postawić na kancelarię, która posiada obszerną wiedzę i szerokie doświadczenie pozwalające na efektywną realizację procesu sporządzania testamentów, a także rozwiązywania wszelkich pojawiających się na tej drodze problemów prawnych.