Podział majątku w konkubinacie

Podział majątku w konkubinacie

Konkubenci nie posiadają wspólnego majątku, chociaż razem prowadzą dom i nabywają różne dobra. Nadal pozostają to jednak dwa odrębne majątki. Wszelkie przedmioty, które zostały nabyte w trakcie trwania związku należą do tej osoby, która je zakupiła, a jeśli konkubenci zapłacili za coś wspólnie – jest to współwłasność w częściach ułamkowych.

W przypadku rozstania może nastąpić problem z podziałem wspólnie zgromadzonych przedmiotów. Jeżeli konkubenci nie są w stanie dogadać się w tym zakresie, to zgodnie z kodeksem cywilnym i kodeksem postępowania cywilnego sprawę tą może rozstrzygnąć sąd. Wówczas domyślnie zakłada się, że obydwoje z konkubentów mają równy udział w razem zakupionych przedmiotach. Jeśli jest inaczej, przynajmniej jeden z partnerów powinien to zgłosić. Przedmioty dzielone są między konkubentów zgodnie z ich udziałem w zakupie.