PIT37- jak rozliczyć się prawidłowo?

pit 37

Coroczne rozliczenie podatników z podatku dochodowego jest jednym z głównych obowiązków osób pracujących, które obejmuje podatek dochodowy. Jednym z najczęściej spotykanych i najpopularniejszych druków, które co roku wpływają jest PIT37. Jak wypełnić go prawidłowo? Do kiedy można się rozliczyć? Co można odliczyć od podatku i kiedy można liczyć na zwrot?

Kto rozlicza PIT37?

Deklarację PIT37 składają wszystkie osoby, które rozliczają się na tzw. zasadach ogólnych, według skali podatkowej 18% i 32%. W praktyce, PIT37 składają osoby, których przychody rozliczane są za pośrednictwem płatników (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie). Podsumowując – deklarację PIT37 powinny złożyć wszystkie osoby, których zaliczki rozlicza ich płatnik, a jest nim najczęściej pracodawca.

Do kiedy należy składać deklaracje PIT37?

Podczas składania corocznych deklaracji podatkowych należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność wprowadzonych danych. Niestety druki PIT budzą w podatnikach nadal sporo wątpliwości. Jest to często podyktowane karami finansowymi, które mogą grozić podatnikom za błędne wypełnienie formularza i nie złożenie deklaracji w przepisowym terminie. Przepisem, który reguluje wszystkie kwestie związane z rozliczeniem podatników jest Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do rozliczenia deklaracji PIT37 niezbędne jest otrzymanie od pracodawcy lub pracodawców (można mieć kilka PITów) informacji podatkowej w formie PIT11 lub PIT40. Druki te w formie elektronicznej, lub papierowej przesyłają do podatników płatnicy podatku dochodowego, czyli po prostu pracodawcy. To co ważne, to płatnik podatku odpowiada za złożenie deklaracji w terminie – warto zatem trzymać rękę na pulsie i w razie potrzeby – upomnieć pracodawcę o ewentualnym braku informacji niezbędnych do prawidłowego rozliczenia deklaracji PIT37. Jak informuje Minister Finansów, deklaracje PIT37 można składać w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 roku. Jeśli 30 kwietna jest dniem wolnym od pracy – termin przesuwa się na następny dzień roboczy.  Ostatnia data jest ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem, w której można rozliczyć podatek – jeśli podatnik wysyła PIT drogą pocztową – warto realizować to w formie listu poleconego z pieczątką potwierdzającą datę wysłania. W takiej sytuacji to data stempla decyduje o zachowaniu terminowości, a nie data przyjęcia rozliczenia w Urzędzie Skarbowym. Deklaracja powinna być złożona bezpośrednio do Urzędu Skarbowego właściwego do miejsca zamieszkania podatnika.

Rozliczenie PIT online

Wraz z popularyzacją cyfryzacji, coraz więcej osób w Polsce korzysta z elektronicznego załatwiania spraw. Urzędy Skarbowe udostępniają podatnikom możliwość złożenia deklaracji PIT online. Dostępnych jest wiele programów do rozliczeń podatku, które są nie tylko bardzo proste i intuicyjne w obsłudze, ale również umożliwiają przesłanie deklaracji bezpośrednio do właściwego urzędu. Po wysłaniu deklaracji PIT37 online, użytkownik otrzymuje potwierdzenie z Urzędu Skarbowego tzw. UPO (urzędowe poświadczenie odbioru).

pit 37

Jak wypełnić formularz PIT-37?

Najwygodniejszą formą rozliczenia jest skorzystanie z opcji PIT online, dzięki niej Twój e-PIT automatycznie rozlicza program, a działanie podatnika ogranicza się tylko do podania danych osobowych i przepisania informacji z PIT11 lub PIT40.  Najistotniejszą informacją niezbędną do wypełnienia PITu jest wskazanie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym – w PIT37 jest to dochód. Dochodem nazywa się różnicę między przychodem, a poniesionymi kosztami uzyskania przychodu.

Odliczenia PIT37

Deklaracja PI37 może być objęta również ulgami i odliczeniami od należnego fiskusowi podatku. Do takich zalicza się ulgi na dziecko (na każde z dzieci), ulgi mieszkaniowe, odliczenia za internet, ulgi na leki i rehabilitacje, ulgi związane z darowiznami i zapłaconymi odsetkami. Na wszystko należy jednak mieć potwierdzenie, które w razie konieczności zaświadczy o faktycznych wydatkach na wyżej wymienione w roku podatkowym.

Na ewentualny zwrot podatku Urząd Skarbowy ma 45 dni (jeśli deklaracja została przesłana w formie elektronicznej) i nawet 3 miesiące jeśli podatnik złożył a osobiście w formie papierowej. Środki zwracane są na rachunek bankowy (jeśli został wskazany) lub wysyłane są przekazem pocztowym.