Odszkodowanie za wypadek w UK – wszystko co musisz wiedzieć

Prawo obowiązujące w krajach Unii Europejskiej łączy wiele wspólnych przepisów, jednak jeszcze więcej różni. Dla nas Polaków wiele uwarunkowań prawnych obowiązujących na co dzień w UK , jest nie do pomyślenia, a dla Brytyjczyków są czymś zupełnie naturalnym. Jednym z przykładów potwierdzających tę teorię jest możliwość uzyskania odszkodowania. Odszkodowanie takie należy się za każdą sytuację, w której doszło do utraty zdrowia dotyczące zarówno sfery fizycznej, jak i psychicznej. Straty materialne, czy moralne także zaliczają się do sytuacji, w której zasadne jest ubieganie się o odszkodowanie.

Odszkodowania UK, w jaki sposób mamy możliwość ubiegania się o odszkodowanie?

Kiedy doznamy szkody nie ze swojej winy, zawsze warto ubiegać się o odszkodowanie. Nie powinniśmy się obawiać konieczności zatrudniania sztabu drogich prawników. Pod tym względem prawo obowiązujące w Wielkiej Brytanii zasadniczo różni się od tego, które mamy w Polsce- na korzyść poszkodowanego. W większości przypadków najczęściej nawet sprawa nie wymaga stawienia się w sądzie. Wystarczające jest zatrudnienie firmy specjalizującej się w odzyskiwaniu odszkodowania w zgodzie z prawem obowiązującym na terenie UK.

W jakich przypadkach zasadne jest staranie się o odszkodowania UK?

Prawo obowiązujące na terenie Wielkiej Brytanii mówi, że odszkodowanie w UK należy się każdemu, kto doznał uszczerbku na zdrowiu, w wyniku wypadku. Oznacza to, że jeżeli np. złamiemy rękę, zostaniemy potrąceni przez samochód, złamiemy nogę, możemy starać się o odszkodowanie. Co ważne prawo to obowiązuje każdego bez względu na jego narodowość, konieczne jest, tylko żeby zdarzenie miało miejsce na terenie Wielkiej Brytanii. Dlatego dla własnego dobra musimy zachować wszelką dokumentację potwierdzającą zajście zdarzenia:

  • wyniki badań lekarskich
  • opinię wystawioną przez lekarza
  • zaświadczenia wystawione przez policję
  • zaświadczenie wystawione przez pracowników pogotowia, którzy przybyli na miejsca zdarzenia.

Ustalenie winy i czas na roszczenia podczas starania się o odszkodowanie w UK?

Odpowiedzialność jest podstawowym pojęciem, które jest kluczowe podczas procesu ubieganie się o odszkodowanie w UK. Ustalenie odpowiedzialności warunkuje wypłatę należnego nam odszkodowania. Powiadomienie ubezpieczyciela następuje poprzez wysłanie mu wniosku. Na tej podstawie ma 21 dni na to, żeby odnieść się do przesłanego pisma. Ubezpieczyciel ma trzy możliwe drogi postępowania:

  • uznanie zasadności roszczenia
  • odrzucenie roszczenia
  • skorzystanie z przedłużenia czasu niezbędnego do poznania dodatkowych okoliczności do 3 miesięcy.

Jeżeli nawet po dodatkowym czasie roszczenie jest odrzucone, zostaje nam droga sądowa. Jednak to czy te kroki zostaną podjęte, warto zawierzyć doświadczonemu specjaliście, który oceni nasze szanse. Nawet jeżeli dojdzie do wejścia na drogę sądową, możliwe jest zawarcie ugody, bez konieczności przeprowadzenia sprawy w sądzie. Na staranie się o odszkodowanie w UK przysługują nam trzy lata od wypadku, jeżeli przedmiotem wypadku jest pobicie wtedy czas ten skraca się do dwóch lat. Czas ten biegnie nieprzerwanie do momentu założenia sprawy w sądzie.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy

Podczas ubiegania się o odszkodowania za wypadek samochodowy, drogowy musimy bezsprzecznie udowodnić brak naszej winy w zaistnieniu zdarzenia. W razie konieczności wzywamy odpowiednie służby. Warto także zadbać o dokumentację zdarzenia w postaci zdjęć miejsca wypadku. Należy sprawdzić stan swojego zdrowia, jeżeli zdecydowaliśmy o nie wzywaniu karetki, np. odwiedzając szpital, informując lekarza prowadzącego o wypadku. Warto zbierać rachunki potwierdzające koszty, jakie ponieśliśmy np. wizyty lekarskie, koszty dojazdu, dostosowanie mieszkania do naszej niepełnosprawności. Odszkodowanie w UK może przyjąć różne formy, dlatego tak ważne jest zebranie całej dokumentacji. Jeżeli sprawca wypadku zbiegł z miejsca wypadku, nie przekreśla to naszych szans w Wielkiej Brytanii funkcjonuje instytucja, która wypłaca w takiej sytuacji odszkodowanie.

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Jeżeli pracując w UK przydarzył nam się wypadek przy pracy, warto skorzystać z pomocy specjalistów w tym zakresie. Odszkodowanie za wypadek w pracy należy się każdemu pracownikowi, który nie ze swojej winy uległ wypadkowi. Tutaj także warto zadbać o zebranie pełnej dokumentacji. Należy zacząć od zgłoszenia zajścia swojemu przełożonemu. Warto zebrać także dokumentację zdjęciową. Nie powinniśmy podopisywać żadnych zeznań, czy opisu przebiegu zdarzeń, jeżeli przedstawione nam dokumenty są dla nas niezrozumiałe. Jeżeli na miejsce nie została wezwana karetka, warto udać się do lekarza i poinformować go o zajściu i poniesionych obrażeniach.

Odszkodowania UK, jeżeli mieszkamy w Polsce

Jeżeli wypadek miał miejsce na terenie Wielkiej Brytanii nie ma znaczenia gdzie obecnie przebywamy. Bardzo częstą sytuacją jest wyjazd do Polski po zdarzeniu ze względu na pomoc ze strony rodziny. Przeprowadzenie postępowania o odszkodowanie w UK nie wymaga naszego osobistego stawiennictwa. Porozumienie ze swoimi pełnomocnikami może odbywać się przez internet. Jeżeli natomiast dojdzie do sprawy w sądzie, będziemy musieli przyjechać na wymuszone przez prawo minimum jedno spotkanie z lekarzem w UK.

Walka o swoje prawa jest niezmiernie ważna, niech nie zniechęci nas bariera językowa, czy inne problemy. Warto skorzystać z pomocy kancelarii specjalizujących się w tego typu sprawach, walczących o nasze prawa. Korzystajmy z pomocy najlepszych jak Polska Kancelaria Odszkodowań, bo jeżeli ponieśliśmy straty na zdrowiu, należy nam się zadośćuczynienie.