Kiedy można skorzystać z darmowych porad prawnych?

Nieznajomość prawa szkodzi. Boleśnie przekonali się o tym wszyscy ci, którzy w wyniku niewiedzy, niedopatrzenia lub nieświadomej pomyłki, popadli w konflikt z prawem. Konsultację z prawnikiem na temat najważniejszych zagadnienia z dziedziny prawa odbyć w ramach tzw. bezpłatnej porady prawnej. Podczas tego rodzaju spotkania ze specjalistą można również otrzymać darmową wiedzę w zakresie właściwego sposobu postępowania w określonej sprawie. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie lub ograniczenie przykrych skutków karnych.

Czego najczęściej dotyczą darmowe porady prawne?

Bezpłatne porady prawne, udzielane przez wykwalifikowanych, rzetelnych i godnych zaufania prawników dotyczą najczęściej:

  • udzielania informacji na temat obowiązujących przepisów prawa,
  • poinformowania osoby korzystającej z porady o ciążących na nią obowiązkach,
  • wyjaśniania natury prawnej określonego problemu,
  • pomocy w opracowaniu wniosku, pisma lub prośby w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
  • wyjaśniania, w jakich placówkach oraz w jakich terminach należy składać określone pisma, wnioski czy prośby,
  • pomocy w napisaniu wniosku o ustanowienie adwokata, doradcy podatkowego czy radcy prawnego, a także o zwolnienie z kosztów sądowych oraz powołanie pełnomocnika.

Należy pamiętać, że prawnik, który udziela bezpłatnej porady prawnej, nie może przygotować pisma w toczącym się postępowaniu sądowym bądź przygotowawczym.

Z tego rodzaju usługi korzystają również osoby, które chcą skonsultować legalność podejmowanych przez siebie działań wobec prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego czy prawa ubezpieczeń społecznych. Prawnik udzieli profesjonalnej, darmowej porady także w przypadku zadłużenia w banku, problemów z przeliczeniem emerytury, sporu z pracodawcą, starania się o przyznanie mieszkania socjalnego, groźby eksmisji czy trudności w uzyskaniu alimentów z Funduszu Alimentacyjnego.

Kto może skorzystać z darmowej porady prawnej?

Na terenie Polski powstaje coraz więcej punktów, które realizują nieodpłatną pomoc prawną. Prawnicy służą swoim profesjonalnym i rzetelnym wsparciem wszystkim tym osobom, które w wyniku niewiedzy lub oszustwa, popadły w konflikt z prawem. Wiele tych miejsc oferuje również usługę mediacji w ramach sporu z wierzycielem czy pracodawcą. Należy pamiętać, że z darmowej pomocy można skorzystać wyłącznie na etapie przedsądowym, a także w sprawach, które nie wiążą się z koniecznością wszczęcia postępowania sądowego. Jeszcze kilka lat temu tego typu rozwiązanie przysługiwało tylko seniorom, osobom niepełnosprawnym oraz posiadaczom Karty Dużej Rodziny. Obecnie bezpłatną poradę prawną uzyska każdy, kto nie posiada wystarczających środków finansowych na komercyjne usługi. Wymagane jest jedynie złożenie odpowiedniego oświadczenia. Aby konsultacja odbyła się z kompetentnym, godnym zaufania przedstawicielem prawa, należy wpisać w wyszukiwarkę np.: prawnik Kraków. W bogatych zasobach Internetu z pewnością znajduje się wiele opinii innych osób na temat konkretnego punktu, świadczącego darmowe porady prawne.

Darmowe porady prawne – czy warto?

Z darmowej porady prawnej warto skorzystać w sytuacji, kiedy nieznajomość obowiązujących przepisów może skutkować negatywnymi konsekwencjami karnymi. Poziom wiedzy na temat zagadnień prawnych znajduje się w społeczeństwie na dosyć niskim poziomie. W wyniku tego często dochodzi do sytuacji nieumyślnego wykroczenia prawa czy podjęcia nielegalnej czynności. Należy podkreślić, że nie są to sporadyczne przypadki. Warto jednak odbyć nieodpłatną konsultację z prawnikiem również w sytuacji starania się o przyznanie mieszkania socjalnego, uzyskania alimentów, sporu z pracodawcą czy trudności w opracowaniu wniosku o rentę. Są to sprawy, które dotyczą każdego obywatela. Niejednokrotnie pozostawieni są sami sobie. W zmaganiach pomocne okazuje się skorzystanie z punktu, oferującego bezpłatne porady prawne.