Jak wybrać kredyt hipoteczny będąc samotną osobą?

Własne mieszkanie jest marzeniem wielu osób – również tych, które nie pozostają w żadnym związku lub z różnych względów chcą uzyskać kredyt w pojedynkę pomimo posiadania partnera. Czy uzyskanie kredytu hipotecznego dla singla jest możliwe? Jakie warunki trzeba spełnić, by go dostać?

Czym jest kredyt hipoteczny dla singla?

Kredyt hipoteczny dla singli należy do nowości na polskim rynku kredytowym. Banki starają się wyjść naprzeciw potrzebom, na jakie wskazują kredytobiorcy i poszerzają możliwość pozyskania kredytu pod hipotekę nieruchomości również osobom, które nie pozostają w związku małżeńskim. Jako że kredyt hipoteczny w ogóle wiąże się z wieloletnim zobowiązaniem finansowym w stosunku do banku, stara się on zminimalizować ryzyko związane z utratą płynności finansowej kredytobiorcy i dokładnie weryfikuje wiele czynników z tym związanych.

Pozyskanie kredytu hipotecznego przez singla jest o tyle trudne, że w przeciwieństwie do zobowiązań par – mamy tutaj tylko jedno źródło dochodu. Co za tym idzie, nawet jeśli singiel wykazuje takie dochody jak dwie osoby w analogicznej sytuacji – brak tutaj czynnika dywersyfikacji ryzyka. W najprostszych słowach oznacza to, że w przypadku utraty zatrudnienia jednej z osób w małżeństwie – zaspokajanie żądań wierzyciela (w tym przypadku banku) wciąż jest potencjalnie możliwe z zarobków drugiej osoby. Jednak w przypadku singla utrata źródła dochodów oznacza całkowity brak możliwości pobrania środków od kredytobiorcy.

Kredyt hipoteczny dla singla a zdolność kredytowa

Weryfikując zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy, bank bierze pod uwagę szereg czynników. Przede wszystkim, sprawdzana jest forma zatrudnienia. Zdecydowanie większe szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej mają osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony w porównaniu z podmiotami zatrudnionymi na określony, nawet długi czas. Wiąże się to przede wszystkim z większą stabilnością zatrudnienia. Innymi słowy – jeśli kredytobiorca nie dopuści się znaczących uchybień w wykonywaniu swoich obowiązków lub nie postanowi sam zmienić pracy – do zwolnienia nie dojdzie wraz z upływem określonego czasu. Nie bez znaczenia pozostaje także zajmowane stanowisko. Nie dlatego, że banki preferują określone kategorie pracowników, ale ze względu na to, że w przypadku prestiżowych zawodów lub stanowisk, na które jest duży popyt – w przypadku jakichkolwiek perturbacji (jak chociażby upływ okresu obowiązywania umowy na czas określony czy upadłość pracodawcy) znalezienie nowego zatrudnienia jest zdecydowanie bardziej prawdopodobne.

Nie bez znaczenia pozostaje także wysokość bieżących zobowiązań, które wpływają na możliwość spłaty kredytu w terminie. Przykładowo, nawet jeśli osiągamy dochód zdecydowanie przekraczający średnią krajową, ale jednocześnie już posiadane zobowiązania finansowe (nie tylko kredyty, ale również opłaty ponoszone na bieżąco za rachunki czy alimenty płacone na dzieci) to około 50% zarobków – szansa na uzyskanie kredytu jest zdecydowanie niższa niż w przypadku osoby, która zarabia co prawda nieco mniej, ale jednocześnie – po opłaceniu wszystkich zobowiązań zostaje jej więcej wolnych środków.

Ogromne znaczenie ma także historia kredytowa dostępna w BIK. Co to oznacza? Że jeśli kiedykolwiek mieliśmy trudności ze spłatą zobowiązań i występowały znaczne opóźnienia we wpłatach (nie chodzi tu oczywiście o kilkudniowe opóźnienie związane np. z nieco późniejszym przelaniem wynagrodzenia przez pracodawcę, ale wielotygodniowe lub nawet wielomiesięczne braki wpłat) – istnieje spora szansa, że nie uda nam się uzyskać kredytu hipotecznego dla singli.

Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać kredyt hipoteczny dla singla?

Aby uzyskać kredyt hipoteczny dla singli, trzeba zatem spełnić szereg warunków. Najważniejszym z nich, odbierającym możliwość uzyskania kredytu hipotecznego w przypadku jego niespełnienia, jest oczywiście stabilne zatrudnienie i dochód wystarczający na pokrycie zobowiązań. Oprócz tego konieczne jest wpłacenie wkładu własnego, który powinien wynosić 20% całej wartości nieruchomości. Niektóre banki dopuszczają możliwość obniżenia tej wartości o połowę, jednak nierozerwalnie wiąże się to z koniecznością ubezpieczenia kredytu, a co za tym idzie – podniesieniem jego ostatecznego kosztu.

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy uda nam się uzyskać kredyt hipoteczny dla singli, warto skorzystać z usługi sprawdzonego doradcy kredytowego. Dobrym rozwiązaniem może być także znalezienie współkredytobiorcy, który osiąga regularne przychody i mógłby wziąć z nami kredyt hipoteczny w banku.