Ile zarabia nauczyciel? Czy warto zostać nauczycielem?

ile zarabia nauczyciel
ile zarabia nauczyciel

Nauczyciel to zawód o wieloletniej historii. Gdy jesteśmy mali i chodzimy do szkoły, często marzymy o tym, aby w przyszłości zostać nauczycielem. Jednak w dorosłym życiu często marzenia te ulegają weryfikacji. Często przyczyniają się do tego realia finansowe zawodu. Ile zarabiają nauczyciele?

Ile zarabia nauczyciel? To nie jest proste pytanie

Sposób wyliczania zarobków nauczycieli różny jest od prostych zasad typowych dla większości zawodów. Większość z nas przyzwyczajona jest do pensji zasadniczej, do której czasami doliczana jest określona premia za wyniki lub inne osiągnięcia. W przypadku nauczycieli elementów składowych jest wiele i są one opisane w Karcie nauczyciela.

Wynagrodzenie nauczyciela poza podstawą składa się z nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz dodatków, których wysokość uzależniona jest od:

  • stażu pracy,
  • stopnia awansu zawodowego nauczyciela
  • wykonywania dodatkowych zadań,
  • jakości pracy,
  • dodatków funkcyjnych,
  • uciążliwości pracy.

Awans zawodowy nauczyciela w liczbach.

W Karcie nauczyciela jest również określone minimalne wynagrodzenie nauczyciela. Jeśli w praktyce uzyska on w bieżącym roku dochody niższe, to do końca stycznia roku następnego gmina musi dopłacić brakującą kwotę w ramach wyrównania. Od 1 września 2013 roku kwota bazowa wynosi 2718 zł i będzie obowiązywać co najmniej do końca roku szkolnego 2015/2016. Biorąc pod uwagę awans zawodowy nauczyciela, baza przekłada się na następujące wartości stawek zasadniczych:

  • nauczyciel stażysta do 2265 zł,
  • nauczyciel kontraktowy do 2331 zł,
  • nauczyciel mianowany do 2647 zł,
  • nauczyciel dyplomowany do 3109 zł.

Ile zarabia nauczyciel wg GUS?

Wynagrodzenie nauczycieli dzięki licznym dodatkom w praktyce jest zwykle wyższe niż podstawy wynikające z Karty nauczyciela. Nie mniej jednak iluzją jest założenie, że każdy nauczyciel otrzymuje wszystkie dodatki. Wg danych GUS średnie wynagrodzenie nauczyciela wynosi około 4200 zł. Należy jednak podkreślić, że młodzi ludzi rozpoczynający karierę nauczycielską zarabiają na poziomie najniższej krajowej.

Praca nauczyciela blaski i cienie

W Polsce zawód nauczyciela nie cieszy się należnym poważaniem i co gorsze nie pozwala on na życie na wysokim poziomie. Z każdym rokiem coraz mniej jest tych osób, które świadomie decydują się na pracę w szkole. Trafiają tam niestety często ci, którzy nie mogą znaleźć żadnej innej pracy. To bardzo niedobre zjawisko, gdyż do pracy w szkole oprócz stosownego wykształcenia trzeba mieć także odpowiednie predyspozycje psychiczne. Praca z dziećmi i młodzieżą nie jest łatwa. Nauczyciel ma nie tylko przekazywać wiedzę, ale także w pewnej części uczestniczyć w procesie wychowywania dzieci.

Polski system szkolnictwa pozostawia wiele do życzenia. Nauczyciele oficjalnie mają wiele czasu wolnego, co często jest im wypominane przez przedstawicieli innych zawodów szczególnie ze względu na fakt, że wakacje i ferie się płatne. Dodatkowo nauczyciele mają wiele wolnego przy okazji świąt kościelnych i państwowych oraz rekolekcji. Czas jaki spędzają oni w szkole, jest dużo niższy od ustawowych ośmiu godzin, jakie spędza w pracy przeciętny pracownik z innej branży. Tymczasem w praktyce nauczyciele wiele czasu na pracę poświęcają w domu, już po powrocie ze szkoły. Muszą oni sprawdzać klasówki, testy oraz przygotowywać się do lekcji. Praca w szkole bywa bardzo stresująca.

Nauczyciele muszą nie tylko radzić sobie z uczniami, ale mają także często niełatwe starcia z rodzicami dzieci. Wielu rodziców nie przyjmuje do wiadomości, że ich dzieci zachowują się w szkole niestosownie, a za marne wyniki w edukacji obwiniają nauczycieli. Innym istotnym minusem pracy w polskiej szkole jest fakt, że nauczyciel często z własnej kieszeni musi pokrywać koszty dojazdów na różne kursy oraz we własnym zakresie drukować i kserować materiały potrzebne do lekcji. Często trzeba poświęcać także swój czas prywatny na udział w radach pedagogicznych.