Dokumenty rozwodowe

Dokumenty rozwodowe

Pytanie: Jakie dokumenty należy przygotować składając wniosek o rozwód?

W przypadku powództwa o rozwód należy oprócz pozwu dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa stron. Jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci, wtedy należy dołączyć także skrócone akty ich urodzenia. Poza tym do pozwu mogą być dołączone inne dokumenty, ale to zależy od konkretnej sprawy i okoliczności, jakie będą podlegały badaniu i udowadnianiu przed sądem. Przykładowo sąd może zażądać zaświadczenia o zarobkach, by móc orzec o wysokości alimentów należnych dzieciom lub współmałżonkowi.

Photo credit: John Ong via Foter.com / CC BY-NC-SA