Brak dochodu a wniosek o chwilówkę

Czy osiąganie odpowiednich dochodów jest konieczne do tego, by wziąć chwilówkę? Jak to wygląda w praktyce? Okazuje się, że firmy pozabankowe dużo bardziej liberalnie podchodzą do sytuacji finansowych swoich klientów.

Uzyskiwanie dochodu – czy jest wymagane do chwilówki?

Banki przyzwyczaiły nas do tego, że aby otrzymać kredyt, musimy uzyskiwać konkretne dochody. Im większe są nasze dochody, tym większa jest szansa na uzyskanie kredytu i tym kwota kredytu może być wyższa. W przypadku firm pożyczkowych zasady są całkowicie inne. Tak naprawdę nie ma konieczności uzyskiwania odpowiednio wysokich dochodów. Mało tego – można dostać chwilówkę, nie mając żadnych dochodów czy to tylko tymczasowo, czy nawet przez dłuższy czas. Oczywiście większość firm pożyczkowych w swoich wnioskach o pożyczki umieszcza rubryki, w których należy wpisać wysokość miesięcznych dochodów. Wpisanie w takiej rubryce zera wcale nie będzie jednoznaczne z odmowną decyzją firmy pożyczkowej. Z pewnością nie warto kłamać w formularzach, gdyż składamy w nich wiążące oświadczenia, a firmy pożyczkowe zawsze mają możliwość weryfikacji prawdziwości tych danych. Nawet w sytuacji, gdy Twoje dochody są bardzo niskie lub wręcz zerowe, musisz być prawdomówny. Więcej cennych informacji dotyczących wysokości dochodów i szansy na chwilówkę znajdziesz na www.chwilowki360.pl/wiedza/337/czy-dostane-chwilowke-nie-majac-dochodu.

Minimalny dochód wnioskującego o chwilówkę

Nie ma żadnego minimalnego wymaganego przez firmy pożyczkowe dochodu. Oczywiście dla takich firm najlepiej byłoby, żeby klienci pracowali i zarabiali jak najwięcej, bo to znacznie zwiększa szanse na terminową spłatę należności. Dochód nie jest jednak wymagany. W tym miejscu warto się też zatrzymać przez dłuższy czas i zastanowić się, co tak naprawdę określamy mianem dochodu. Otóż dochód to nie tylko wynagrodzenie za pracę. To też wszystkie stałe wpływy finansowe z tytułu emerytury, renty, stypendium naukowego, świadczenia rodzinnego, macierzyńskiego i wychowawczego, a także dochody z wynajmu. Bezrobocie nie oznacza więc, że nie uzyskujemy dochodów, bo naszym dochodem mogą być pieniądze z tytułu wyżej wymienionych świadczeń. W rubryce dotyczącej dochodu nie wpisujemy więc tylko i wyłącznie zarobków wynikających ze stosunku pracy, ale też sumę wszystkich dochodów z wyżej wymienionych źródeł.

Chwilówki mocno różnią się od kredytów bankowych

Między kredytami bankowymi a chwilówkami są bardzo duże różnice. Chwilówka jest zdecydowanie mniej problematyczna, bo nie wiąże się z aż tak wieloma formalnościami, a dodatkowo nie wymaga większych weryfikacji, i jest przyznawana wielu klientom. Kredyt bankowy jest zdecydowanie bardziej wymagający. Bank ostrożnie podchodzi do weryfikacji wniosków kredytowych i udziela pozytywnych decyzji tylko wtedy, kiedy dobrze oceni wnioskodawców.

Fakt, iż firmy pozabankowe nie wymagają osiągania konkretnych dochodów, nie oznacza wcale, że nie powinniśmy się starać osiągać takich dochodów. Wręcz przeciwnie. Komfort pozyskania chwilówki może być nieco złudny, bo przecież zawsze przyjdzie taki moment, kiedy pożyczkę trzeba będzie oddać i musimy mieć z czego ją oddać. Wzięcie pożyczki w przypadku braku pracy lub dosyć dużego zadłużenia jest dobrym rozwiązaniem tylko na chwilę. Niestety po miesiącu przychodzi moment, kiedy musimy nasze zadłużenie spłacić, a nieterminowa spłata lub całkowity brak spłaty mogą się wiązać z poważnymi konsekwencjami i nie tylko finansowymi, ale też prawnymi.

Co się stanie, jeśli nie spłacisz chwilówki?

Brak terminowej spłaty spowoduje nadejście wezwania do zapłaty. Jeśli mimo to chwilówka nie będzie spłacona, wszczęte zostanie postępowanie windykacyjne. Jeśli windykacja nie przyniesie rezultatu w postaci oddłużenia, przeciwko nierzetelnemu dłużnikowi skierowana zostanie sprawa do sądu, a odzyskaniem należności zajmie się komornik. Postępowanie komornicze może mieć bardzo negatywne konsekwencje i wiązać się z utratą własności przejętej na rzecz spłaty zadłużenia. Jeśli nierzetelny pożyczkobiorca pracuje i uzyskuje dochód, to w pierwszej kolejności komornik zajmie na poczet długu pieniądze z jego wypłaty. Jeśli będą one niewystarczające lub gdy dłużnik nie pracuje, komornik zajmie jego majątek, na przykład telewizor, cenny sprzęt AGD lub biżuterię.

Brak dochodu nie jest problemem we wnioskowaniu o pożyczkę, ale jest to poważny problem w spłacie zobowiązania. Zanim więc zdecydujesz się pożyczyć pieniądze, przemyśl dwa razy, czy aby na pewno jest to dobre rozwiązanie. Więcej informacji o chwilówkach i cenne porady finansowe znajdziesz na stronie CHWILÓWKI360. Informacje tam umieszczone bez wątpienia pomogą Ci w wyborze najkorzystniejszych ofert chwilówek.