Alimenty po rozwodzie

Alimenty po rozwodzie

Jeżeli rozwód powoduje znaczne pogorszenie sytuacji materialnej jednego z małżonków, to może się on ubiegać o przyznanie na jego rzecz alimentów, które będzie płacił drugi małżonek.

Jeżeli sąd ogłosił rozwód bez orzekania o winie, to jedno z małżonków może złożyć wniosek o alimenty tylko, jeśli znajduje się  w niedostatku, a drugie ma znaczne dochody. Wówczas sąd może zatwierdzić alimenty i będą one wypłacane przez kolejnych 5 lat, chyba że osoba otrzymująca pieniądze ponownie wejdzie w związek małżeński w tym czasie.

Z kolei jeśli rozwód miał miejsce z całkowitej winy jednego z małżonków, to drugie może ubiegać się o alimenty pod warunkiem, iż jego sytuacja finansowa się pogorszy w znaczący sposób, ale nie ma tu mowy niedostatku. Alimenty taki ustanawiane są na czas nieokreślony, chyba że osoba otrzymująca pieniądze ponownie zawrze związek małżeński.

Photo credit: Rocpoc via Foter.com / CC BY