Przesłanki orzeczenia rozwodu

Przesłanki orzeczenia rozwodu

Pytanie: Witam, w roku 1996 zawarłam związek małżeński. Jednak przez cały okres małżeństwa nie żyję z mężem. Chciałam zatem zapytać,  czy jest możliwość uzyskania rozwodu? Nie posiadamy żadnej wspólnoty majątkowej, w 2001 roku mąż osobiście wystąpił z pozwem o rozwód, na sprawę się jednak nie zgłosił (sprawa została wycofana). Mąż ma również obowiązek płacenia alimentów, jednak W ostatnim czasie nie wywiązuje się ze swej powinności. Dostaję zatem alimenty poprzez biuro alimentacyjne. Chciałabym również się dowiedzieć czy na sprawie rozwodowej konieczna jest obecność 8 – letniej córki oraz jakie są koszty sądowe, gdybym zgłosiła osobiście pozew o rozwód?

Rozwód może zostać orzeczony jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jednak my nie możemy stwierdzić, czy taka sytuacja rzeczywiście nastąpiła – może o tym orzec jedynie sąd. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż przez długi okres nie mieszkali Państwo wspólnie, można stwierdzić, że rozkład pożycia nastąpił.

Koszt postępowania w sprawie o rozwód jest uzależniony od stopnia skomplikowania sprawy. Od pozwu w sprawie rozwodowej pobiera się bowiem wpis tymczasowy, w wysokości od 30 do 600 złotych. Ostateczną wartość wpisu określa sąd w wyroku rozwodowym. Obecność dziecka na rozprawie może nie być obowiązkowa. O tym jednak również decyduje sąd. Należy mieć na uwadze fakt, iż sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli miałoby to zaszkodzić dobru wspólnych małoletnich dzieci małżonków

Zdjęcie Man Woman Heart 5, au­tor­stwa sxc opu­bli­ko­wane na li­cencji CC BY 3.0