Korzystanie z ulg a PIT-36. Jakie załączniki można dołączyć do deklaracji 2018/2019?

Zeznanie  PIT-36 przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Na tym formularzu przedsiębiorcy wykazują przychody opodatkowane na ogólnych zasadach, zgodnie ze skalą podatkową 18% i 32%. Termin składania tego zeznania wraz z załącznikami przypada na koniec kwietnia. Jakie dokumenty trzeba dołączyć do deklaracji PIT-36?

PIT-36 – lista załączników

Przedsiębiorcy, by prawidłowo wykazać wszystkie przychody, mogą dołączyć takie załączniki, jak:

 • PIT-2K (dołączając, należy wpisać cyfrę 1, czyli ilość dołączonych dokumentów w polu 332),
 • PIT/B (dołączając, należy wpisać cyfrę 1 w polu 330),
 • PIT/D (dołączając, należy wpisać cyfrę 1 w polu 331),
 • PIT/O (dołączając, należy wpisać cyfrę 1 w polu 334),
 • PIT/BR (dołączając, należy wpisać cyfrę 1 w polu 336),
 • PIT/DS (dołączając, należy wpisać cyfrę 1 w polu 337),
 • PIT/ZG (dołączając, należy wpisać cyfrę 1 w polu 335),
 • PIT/Z (dołączając, należy wpisać cyfrę 1 w polu 338),
 • SSE-R (dołączając, należy wpisać cyfrę 1 w polu 339)
 • PIT/M (dołączając, należy wpisać cyfrę 1 w polu 333),
 • PIT/TP (dołączając, należy wpisać cyfrę 1 w polu 341),
 • sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (dołączając, należy wpisać cyfrę 1 w polu 340).

Jeżeli podatnik dołączy do swojego zeznania PIT-36 więcej niż jeden załącznik, musi wpisać ilość dołączonych dokumentów, czyli zastąpić cyfrę 1 wartością odpowiadającą liczbie dołączonych dokumentów. Na przykład, jeśli przedsiębiorca dodaje 2 sztuki załącznika PIT/B, to musi wpisać cyfrę 2 w polu numer 330.

Niezłożenie odpowiednich załączników, niezbędnych do prawidłowego rozliczenia przychodów, może skutkować koniecznością złożenia korekty zeznania.

Najpopularniejsze załączniki – objaśnienie

Do najczęściej składanych dokumentów wraz z formularzem PIT-36 należą załączniki: PIT/0, PIT/B, PIT/D.

PIT/0

Załącznik ten służy do wykazywania przysługujących ulg podatkowych. Są to takie ulgi jak:

 • ulga internetowa,
 • ulga od dokonanej darowizny,
 • ulga na dzieci,
 • ulga z tytułu wykonywania pracy poza granicami Polski,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • wpłaty na IKZE.

Załącznik PIT/0 przedsiębiorcy mogą dołączyć do e-deklaracji PIT-36 i PIT-28. W przypadku załącznika PIT/0, gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie, to wypełniają go razem, czyli składają tylko jeden załącznik.

Uwaga! Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach podatku liniowego, nie potrzebują załącznika PIT/0, ponieważ nie przysługują im żadne ulgi.

PIT/B

PIT/B to załącznik, na którym przedsiębiorca wykazuje informacje o wysokości dochodu (straty), jakie przyniosła działalność gospodarcza w roku podatkowym. Umieszcza się w nim między innymi takie informacje, jak:

 • dane dotyczące indywidualnie prowadzonej działalności,
 • wartości uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu prowadzenia działalności,
 • dane dotyczące wspólników, czyli spółki cywilnej albo osobowej, z którą firma współpracuje.

Dokument ten wypełnia się na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów, a dołączyć go można do formularza PIT-36 i PIT-36L. Należy pamiętać, że w przypadku tego załącznika małżonkowie, nawet jeśli rozliczają się wspólnie, PIT/B muszą wypełnić odrębnie i oba formularze dołączyć do zeznania.

PIT/D

Jest to załącznik, na którym umieszcza się informacje o ulgach budowalnych nabytych w latach ubiegłych. Uwaga: załącznik PIT/D nie jest związany z tzw. zwrotem VAT za materiały budowlane. Co więcej, jeśli przedsiębiorca nabył prawo do ulgi odsetkowej w latach wcześniejszych, a ich odliczanie zaczyna się dopiero w roku obecnym, to musi złożyć również załącznik PIT-2K. Na formularzu PIT/D należy wykazać wydatki poniesione między innymi z tytułu:

 • ulgi odsetkowej np. z tytułu spłaty odsetek kredytu udzielonego na cele mieszkaniowe i odsetek refinansujących taką pożyczkę,
 • kontynuacji systematycznego gromadzenia oszczędności na jednym rachunku kredytowo-oszczędnościowym w jednym banku, który jest prowadzony przez kasę mieszkaniową,
 • spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe, udzielonej w latach 1992-1993 przez zakład pracy,
 • ulg remontowych, pod warunkiem, że te wydatki nie pokrywały się z dochodem, przychodem lub podatkami z wcześniejszych lat.

Małżonkowie rozliczający się wspólnie, muszą złożyć tylko jeden, wspólny załącznik PIT/D. W przypadku separacji każdy z małżonków składa swój załącznik PIT/D. Warto pamiętać, że nawet jeśli została zwarta rozdzielność majątkowa, nie można rozliczać się łącznie. Mimo to małżonkowie mogą złożyć wspólny PIT/D – w nim należy wykazać zasady rozliczania poszczególnych odliczeń u obojga małżonków.

PIT/D jest załącznikiem, który składa się nie tylko z formularzem PIT-36, ale również z dokumentem PIT-28.

 

>>> Rozlicz PIT-36 przez internet za pomocą programu PIT Pro w 5 minut! <<<

Źródło: Program PIT Pro 2018/2019 dostępny na portalu podatkowym Podatnik.Info