Jaka nauka zajmuje się badaniem monet?

Badanie monet to zajęcie fascynujące dla amatorów oraz naukowców. Wielbiciele środków płatniczych sprzed lat analizują je pod względem wykorzystanych technik, ale także analizują fakty historyczne oraz wiele innych czynników, które pomagają rozwijać się współczesnej numizmatyce.

Numizmatyka to nic innego jak nauka zajmująca się starymi monetami. Historycy nie są pewni co do tego, z jakiego jeżyka wywodzi się jej nazwa – wskazuje się na dwa źródła: łacińskie (od słowa nummus) lub greckie (od nomisma). Jak podają źródła, kolekcjonowanie znane było już w starożytności. Od czasów Juliusza Cezara wybijano monety, które rozdawano gawiedzi chociażby podczas ważnych świat oraz wydarzeń. Jednak numizmatyka jako nauka pojawiła się dopiero w XIV wieku – w tym czasie żył pierwszy kolekcjoner monet, Petrarka, który w wielu swoich listach prosił przyjaciół o zdobywanie monet do swojej kolekcji. Ogromny rozwój tej dziedziny nastąpił w okresie renesansu. To wtedy pojawiło się pierwsze opracowanie na temat monet – De Asse et Partibus autorstwa Guillaume Budé. Mimo że początkowo kolekcjonowaniem monet zajmowali się głównie władcy oraz osoby zamożne, z biegiem czasu stało się ono zajęciem bardziej egalitarnym.

Numizmatyka jako dziedzina naukowa

Do głównych zadań numizmatyki jako nauki należą przede wszystkim: ustalanie kręgów użytkowników monet, klasyfikowanie i kolekcjonowanie monet, określanie dodatkowych funkcji monet oraz wyjaśnienia i interpretacja faktów dziejowych. Numizmatyka związana jest także z datowaniem bezwzględnym, analizą znaków menniczych. Naukowcy podejmują się również połączonej analizie epigraficznej, metrologicznej oraz ikonograficznej. Warto wiedzieć, że ta dziedzina nie skupia się tylko i wyłącznie na badaniu monet. W obrębie jej działań znajdują się także banknoty oraz znaki wodne. Te ostatnie sprawdzane są pod względem historycznym, estetycznym oraz technicznym. Za punkt do badań przyjmuje się środki płatnicze, które zostały wybite najpóźniej w połowie XVII wieku.

Osoby zainteresowane zbieraniem monet, powinny odwiedzać stronę internetową Skarbnicy Narodowej: skarbnicanarodowa.pl.