Badanie wariografem – co należy wiedzieć na ten temat?

Badanie wariografem bada reakcje człowieka na kłamstwo. Urządzenie, użytkowane podczas tego badania, zostało oparte na działaniu, że człowiek nie jest obojętny na zdradę. Mijanie się z prawdą jest w stanie wywołać w człowieku określone emocje, które jest w stanie wychwycić badanie wariograficzne.

Badanie wariografem a emocje człowieka

Wykrywacz kłamstw kojarzony jest ze sprzętem z nieokreśloną ilością kabli, spoconym człowiekiem podpiętym do tego i drugą osobą znajdującą się z boku, mającą surową minę. Taka wizja utrwaliła się dzięki amerykańskim filmom. Czas sprawdzić, jak odbywa się badanie wariografem i dlaczego jest w stanie dobrze odczytać emocje człowieka.

Emocje objawiają się na poziomie fizjologicznym i poznawczym. Za określone reakcje odpowiedzialny jest tzw. układ sympatyczny, nazywany również współczulną częścią. Przykładem takich sytuacji może być m.in. większe ciśnienie krwi podczas odczuwania strachu lub rozszerzone źrenice. Tego typu reakcje są automatyczne i nie ma szans na ich zablokowanie. To dlatego badania wariografem NIE DA SIĘ OSZUKAĆ. Osoba, która będzie poddawana badaniu, nie ma co zadawać sobie pytania, jak oszukać wariograf. Do błędu może dojść jedynie wtedy, jeżeli przeprowadzone badanie wariografem zostanie wykonane przez osobę nie mającą dużego doświadczenia w tej kwestii. Musi ono zostać poprowadzone najlepiej przez biegłego środków technicznych mających odpowiednie doświadczenie w tej kwestii i interpretacji wykresów, jakie będą pojawiać się w programie.

Kiedy można wykorzystać badania wariografem?

Czy wariograf da się oszukać? Już wiadomo, że praktycznie takie sytuacje nie są możliwe. Tego typu analizę można wykorzystać w takich sytuacjach jak:

  • audyt gospodarczy,
  • zdrada małżeńska,
  • fałszywe pomówienia,
  • w przypadku konfliktów rodzinnych,
  • wykrycie sprawcy kradzieży,
  • badanie sprawdzające procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej (niekoniecznie podejrzanej o popełnienie przestępstwa),
  • w przypadku postawienia fałszywych oskarżeń, mających na celu im zaprzeczenie lub potwierdzenie.

Badanie wariograficzne – symptomy pobudzenia emocji u człowieka

Badanie wykrywaczem kłamstw ma na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu ludzkiego. Takich, których w żaden sposób nie da się oszukać. W czasie badania zadawane są pytania kontrolne. Mogą również paść pytania krytyczne. Na czym polega badanie wariografem?

Zasada działania wariografu jest prosta – urządzenie w jednym momencie mierzy kilka różnych zmiennych:

  • częstotliwość oddechu – przy pomocy pneumografów, jakie zakładane są na przeponę i klatkę piersiową,
  • puls i ciśnienie krwi – emocje są w stanie wywołać znaczące odchylenia od normy, jakie wykazywane są podczas badania, o ile dana osoba mija się z prawdą,
  • reakcja skórno – galwaniczna – nazywana również oporem skóry, chodzi tu dokładnie o pomiar oporu elektrycznego skóry osoby badanej, stresujące sytuacje są w stanie wywołać nadmierną potliwość, przez opór zaczyna spadać; w tym celu na opuszkach palców umieszczane są czujniki, jakie są w stanie wyłapać niewielkie zmiany w zwyczajowym oporze skóry.

Wariograf – Warszawa – czy to badanie jest potrzebne?

Badania prowadzone na zlecenie prywatne, jest w pełni dobrowolne. Jest ono w stanie zapewnić całkowitą dyskrecję. Dzięki nim możliwa jest detekcja nieszczerości. Ważne jest jednak to, aby cały proces odbył się w miejscu neutralnym, gdzie nie będzie mowy o czynnikach rozpraszających, mających negatywny wpływ na emocje człowieka.

Badanie wykonywane jest często na cyfrowym poligrafie amerykańskiej firmy Lafayette lub Stoelting. Warto wziąć pod uwagę czy badanie jest wykonywany na sprzęcie wysokiej jakości jak np. ten dwóch wymienionych firmy, czy na urządzeniu nieznanej marki albo co gorsza poligrafem analogowym, który wyszedł oficjalnie zużycia blisko 20 lat temu. Bezpośrednio po wykonaniu badania, wyniki nie są dostępne. Potrzebna jest bowiem ich dokładna analiza. Dopiero potem są one udostępniane osobie zlecającej badanie, w formie pisemnej lub cyfrowej.

Co należy wiedzieć jeszcze o badaniu wariografem?

Wykonanie tego typu badania dla wielu osób może okazać się nowością, z jaką nie mieli wcześniej do czynienia. Oto kilka informacji, jakie przydać się mogą osobom zlecającym.

Ilość pytań

Klient ma możliwość żądania od jednego do czterech pytań relewantnych, nazywanych również krytycznymi. Jeżeli będzie ich więcej, mogą one obniżyć skuteczność otrzymanego wyniku diagnostycznego.

Cena badania wariografem

Wszystko uzależnione jest od tego, do jakich spraw będzie ono wykorzystywane. Można je wykorzystać do celów prywatnych, do celów procesowych i do spraw karnych, które są najdroższe. Ceny za tego typu usługę rozpoczynają się od 2000 zł do 6000 zł brutto.

Dla kogo są dostępne te badania?

Dla wszystkich. Z roku na rok można zauważyć, że coraz więcej osób chętnie wykorzystuje tą usługę, ponieważ uznawana jest ona za jedną z najskuteczniejszych. Usługa dostępna jest dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców, instytucji publicznych, i innych.

Kiedy należy wykonać badanie?

Warto umówić się na badanie przed południem, jeżeli tylko jest taka możliwość. Osoba badana będzie wypoczęta, dzięki czemu można liczyć na najbardziej miarodajne reakcje psychofizyczne. Badania przeprowadzone w porze wieczornej mogą nie dać tak dokładnych wyników – chociaż wszystko zależy od samopoczucia danej osoby.