Zwrot podatku – Norwegia. Dowiedz się, jak go uzyskać

Zakończenie roku podatkowego oznacza tylko jedno – konieczność dokonania rozliczenia z urzędem skarbowym. Obowiązek ten nie ominie również pracowników, którzy zdecydowali się na wyjazd za granicę. W tym artykule przygotowaliśmy dla Ciebie wskazówki, dzięki którym uzyskasz zwrot podatku z kraju, jakim jest Norwegia. Komu on przysługuje? Do kiedy należy dostarczyć zeznanie? Czego potrzebujesz, aby tego dokonać? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Zwrot podatku – Norwegia. Komu przysługuje?

Każdy legalnie zatrudniony pracownik może ubiegać się o zwrot podatku. Choć Norwegia nie nakłada na swoich mieszkańców obowiązku złożenia zeznania w lokalnym urzędzie skarbowym, to jednak jest to jedyna szansa na odzyskanie nadpłaconych składek. Należy jednak pamiętać, że jakiekolwiek błędy lub braki we wstępnym rozliczeniu skutkują nałożeniem na podatnika kary, wynoszącej aż 30% należnego podatku. Co więcej, wypełnienie deklaracji umożliwia staranie się o uzyskanie dodatkowych odpisów, np. na dzieci.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu podatku z Norwegii

Podobnie jak i w innych krajach europejskich, tak i w Norwegii uzyskanie zwrotu podatku jest możliwe na podstawie określonych dokumentów. Jednym z nich jest Skattemelding/Tax return, czyli wstępne rozliczenie, które urząd skarbowy wysyła na przełomie marca i kwietnia do wszystkich podatników. Niezbędne jest również roczne zestawienie dochodów, w którym oprócz łącznej sumy przychodów znajdują się informacje na temat wysokości zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego. Złożenie zeznania wymaga także posiadania kodów PIN do systemu AltInn/MinID, umożliwiających zalogowanie się do profilu na stronie internetowej fiskusa. Co ciekawe, to właśnie rozliczenie złożone drogą elektroniczną zapewnia szansę na szybszy zwrot podatku. Norwegia daje również możliwość odliczenia kosztów podróży, zakwaterowania czy wyżywienia. Aby tego dokonać, niezbędne są dokumenty potwierdzające poniesione koszty.

Zwrot podatku – Norwegia. Najważniejsze terminy

Wstępne rozliczenia są wysyłane do podatników na przełomie marca i kwietnia, i to również w tych terminach stają się one widoczne w systemie na stronie internetowej miejscowego urzędu skarbowego. Do 30 kwietnia należy dostarczyć wypełnione zeznanie w formie papierowej oraz ewentualne dodatkowe dokumenty, jeśli chciałbyś ubiegać się o odpisy lub zwrot poniesionych kosztów. W przypadku składania deklaracji przez internet termin ten jest wydłużony aż do 31 maja. Od czerwca fiskus rozpoczyna wydawanie decyzji, informując, czy mieszkańcowi zostanie wypłacony zwrot podatku. Norwegia w ostatniej kolejności, czyli maksymalnie do 15 października, powiadamia pracowników, którzy dokonali rozliczenia w formie tradycyjnej.

Jeśli martwisz się, że przegapiłeś swoją szansę na zwrot podatku, to mamy dobrą wiadomość. Norwegia umożliwia złożenie korekty wyniku rozliczenia aż do 10 lat wstecz. W praktyce jednak najbezpieczniej jest odwołać się w ciągu 2 lat, ponieważ z każdym kolejnym rokiem zwiększa się ryzyko odmowy wprowadzenia zmian do złożonego zeznania.

Zwrot podatku z Norwegii a status podatkowy

W Norwegii istnieją trzy statusy podatkowe – Pendler, Skatteklasse 2 i Standardfradrag. Do pierwszej grupy należą wszystkie osoby dojeżdżające, które regularnie odwiedzają rodzinę w innym kraju. Tacy pracownicy mogą ubiegać się o liczne odpisy, np. pokrycie kosztów podróży, wyżywienia czy też zakwaterowania. Druga klasa podatkowa, czyli Skatteklasse 2, obejmuje mieszkańców, którzy pomimo zatrudnienia na terenie Norwegii utrzymują współmałżonka w Polsce, pozostają w związku małżeńskim dłużej niż 1,5 roku i posiadają wspólny adres zameldowania z partnerem. Istotnym kryterium, które decyduje o przynależności do tej klasy, jest także dochód małżonka, który nie może przekroczyć 45 870 koron. Z kolei Standardfradrag to zniżka 10%, dedykowana pracownikom, którzy nie przepracowali w Norwegii 2 lat. Dzięki niej możesz obniżyć kwotę podlegającą opodatkowaniu.