Zwrot kosztów pogrzebu

Organizacja pogrzebu może okazać się dla rodziny zmarłego trudnym doświadczeniem. Utrata bliskiej osoby niesie za sobą ból i cierpienie. Niestety często dodatkowym problemem jest brak wystarczających środków finansowych pozwalających na pochówek. Istnieje jednak szansa na zwrot kosztów pogrzebu. Jest nią zasiłek pogrzebowy z ZUS stanowiący rekompensatę finansową kosztów pogrzebu, osobie która te koszty poniosła.

Zwrot kosztów pogrzebu – dla kogo?

Należy jednak zaznaczyć, że zasiłek pogrzebowy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy jedynie tych zmarłych, którzy wcześniej się ubezpieczyli: pracowników, osób pobierających emeryturę lub rentę albo tych, którzy mogli starać się o ich przyznanie. Ponadto zwrot kosztów pogrzebu przysługuje także rodzinie osób zmarłych otrzymujących wcześniej zasiłek chorobowy, macierzyński bądź świadczenie rehabilitacyjne.

W jaki sposób zawalczyć o zasiłek pogrzebowy?

Na początku należy wypełnić druk ZUS Z-12. Można odnaleźć go na stronie internetowej ZUS-u lub otrzymać w oddziale stacjonarnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To jednak nie wszystko. Nie obejdzie się bez odpowiednich dokumentów potwierdzających, że dana osoba posiada prawo do otrzymania zwrotu kosztów pogrzebu.

Niezbędne są m.in.:

  • skrócony akt zgonu,
  • pisma, z których wynika pokrewieństwo lub powinowactwo,
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu,
  • faktury, rachunki i paragony poświadczające koszty poniesione w związku z organizacją pogrzebu.

Formalności te należy wykonać w ciągu roku od daty śmierci zmarłego. W przypadku, gdy nie uda się dotrzymać tego terminu z powodu późniejszego odnalezienia ciała, czy też innych przyczyn niezależnych od osoby ubiegającej się o zasiłek, niezbędne dokumenty należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

Nie wystarczą tu jednak tylko słowa. Do dokumentów należy dołączyć także pisma potwierdzające przyczynę opóźnienia. Należą do nich m.in.: zaświadczenie policji lub prokuratury oraz odpis zupełny aktu zgonu.

W razie, gdybyś potrzebował pomocy, udaj się do specjalistów: Odszkodowania dla rodziny ofiar wypadków

W sytuacji, gdy ZUS odmówi przyznania zasiłku pogrzebowego, istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji do Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić w ciągu miesiąca od dnia otrzymania negatywnej decyzji.

Wysokość zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy dotyczy wyłącznie kosztów bezpośrednio związanych z pogrzebem. Należą do nich m.in. przewóz ciała zmarłego, zakup trumny, czy też kupno miejsca na cmentarzu. Jeśli o zasiłek stara się osoba z rodziny zmarłego, przysługuje on w stałej kwocie 4000 zł. W przypadku, gdy koszty poniosło więcej osób, pieniądze zostają podzielone pomiędzy nimi proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Czas oczekiwania na zasiłek

Zwrot kosztów pogrzebu wypłacany jest w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu złożenia w odpowiedniej instytucji całej niezbędnej dokumentacji. Warto również w tym miejscu zaznaczyć, że świadczenie może zostać wypłacone na konto lub za pomocą poczty tradycyjnej, czyli listownie.

Trzeba pamiętać o tym, że otrzymanie zwrotu kosztów pogrzebu zależy nie tylko od spełnienia wymagań stawianych przez instytucję, ale również od ich prawidłowego udokumentowania.

—-

Marek Matuszek