Zwolnienie z pracy z powodu koronawirusa – co musisz wiedzieć?

porady prawne lodz

Kryzys gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa uderzył pośrednio i bezpośrednio w wiele firm i ich pracowników. Z jednej strony pojawiły się narzędzia i instrumenty wspierające finansowo pracowników pozbawionych źródła dochodu, a z drugiej strony w ustawach przeciwdziałających kryzysowi i nowelizacjach dotychczasowych ustaw związanych ze świadczeniami pracowniczymi pojawiły się rozwiązania ułatwiające pracodawcom zwalnianie swoich pracowników. Warto więc w tych niełatwych czasach sięgnąć po porady prawne. Zarówno będąc przedsiębiorcą jak i pracownikiem, trzeba umieć odnaleźć się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości prawno-organizacyjnej, kadrowej i gospodarczej.

Zwolnienia grupowe i indywidualne – pomoc prawna dla każdego

Jednym z istotniejszych aspektów, które koniecznie trzeba sprawdzić przed przyjęciem ewentualnego wypowiedzenia od swojego pracodawcy, jest podstawa prawna takowego. Teoretycznie ustawa antykryzysowa upoważnia pracodawców do rozwiązywania umów o pracę lub pomniejszania wynagrodzenia pracownikom – w przypadku udokumentowanego spadku obrotów. Nie wystarczy więc, że właściciel przedsiębiorstwa powołuje się na kryzys gospodarczy i problemy ekonomiczne firmy wynikające z trwającej pandemii koronawirusa – musi udowodnić spadek dochodów i zamówień. Oczywiście w sytuacjach spornych, jeśli pracownik czuje, że niezgodnie z rzeczywistością jego pracodawca powołuje się na ustawę antycovidową przy rozwiązaniu umowy o pracę – pozostają porady prawne Łódź i inne duże miasta to miejsca, gdzie można znaleźć wiele takich usług. Ostatecznie spór pomiędzy pracodawcą a pracownikiem musi być każdorazowo rozstrzygany przez lokalny sąd pracy i czasami dla obrony własnych interesów konieczne może być umocowanie stosownej kancelarii prawniczej do poprowadzenia swojej sprawy.

Gdzie szukać pomocy przy zwolnieniu z pracy?

Co miesiąc w urzędach pracy rejestrują się tysiące nowych bezrobotnych, którzy stracili pracę bezpośrednio lub pośrednio z powodu trwającej epidemii COVID-19. Rośnie więc liczba obywateli potrzebujących wsparcia prawnego w szczególnie trudnym okresie, jakim jest utrata pracy, a osoby bezrobotne lub zmagające się z widmem wypowiedzenia często nie mają wystarczających środków finansowych do wynajęcia kancelarii adwokackiej. Rozwiązaniem może być przeprowadzenie stosownych poszukiwań w Internecie – praktycznie w każdym większym mieście znaleźć można radców prawnych i kancelarie działające pro bono, a więc otwarte na bezpłatną pomoc i konsultację prawną.