Zniesienie sepracji

Zniesienie separacji

Pytanie: Chciałabym zapytać W jaki sposób znosi się separację? Czy wymagany jest do tego wniosek obu małżonków? Czy odbywa się to również na rozprawie z udziałem małżonków (jak przy orzekaniu separacji), czy zaocznie?

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujące tą kwestię stanowią, że sąd orzeka o zniesieniu separacji na zgodne żądanie obu małżonków. Znosząc separację, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków. Na zgodny wniosek małżonków sąd orzeka także o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej. O żądaniu zniesienia separacji sąd rozstrzyga w postępowaniu nieprocesowym. Postanowienie sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.

Photo credit: Mark Nye, ClubofHumanBeings.com via Foter.com / CC BY-NC-ND