Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Pytanie: Po jakim czasie, po rozwodzie mogę złożyć prośbę o zmianę nazwiska na panieńskie ?

W ciągu trzech miesięcy od momentu uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa (art. 59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Photo credit: Hammer51012 via Foter.com / CC BY-SA