Jakie projekty domów można budować bez pozwolenia?

Co zmieniła nowelizacja prawa budowlanego? Jakie domy nadal wymagają pozwolenia na budowę, a budowę których można tylko zgłosić? Czy projekt budowlany jest nadal potrzebny?

Nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 28 czerwca 2015 roku, miała za zadanie skrócić i ułatwić procedury budowlane związane z budową domu. Zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę to główna zmiana, która dotyczy większości prywatnych osób budujących dom jednorodzinny.

Zgłoszenie budowy, które wystarcza w przypadku niektórych domów, skraca czas oczekiwania na rozpoczęcie budowy. Można ją zacząć po 30 dniach od daty złożenia zgłoszenia, jeżeli w tym czasie urząd nie wniesie sprzeciwu. Dotychczas oczekiwanie na pozwolenie na budowę wydłużało możliwość jej rozpoczęcia nawet o kilka miesięcy. Zniesiony został również obowiązek zawiadomienia nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia budowy na co najmniej 7 dni przed terminem.

Nie wszystkie jednak domy można budować na podstawie zgłoszenia. Z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione są mieszkalne domy jednorodzinne, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granicę działki, na którą zostały zaprojektowane.

– Osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę z budową domu i które nie zdążyły zapoznać się z zawiłościami procedur budowlanych, czasem proszą naszych doradców o wskazanie projektów domów, które są zwolnione z pozwolenia na budowę – mówi ekspert serwisu www.Moj.DOM.pl, skupiającego społeczność osób budujących domy. – Tymczasem to, który z naszych katalogowych domów jednorodzinnych można budować na podstawie zgłoszenia zależy właśnie od obszaru oddziaływania, a ten określony zostanie dopiero przez architekta dokonującego adaptacji projektu do warunków zabudowy i warunków konkretnej działki. W teorii, wszystkie projekty domów jednorodzinnych z naszej bazy można budować bez pozwolenia. To, czy nie będą wpływać na sąsiednie nieruchomości, zależy od indywidualnych warunków działki inwestora.

6-zgloszenie-budowy-jakie-projekty_fot1.jpg

Projekty domów znajdziesz na http://pracownia-projekty.dom.pl/

Budynek oddziałuje na teren np. zwiększając zanieczyszczenie powietrza, generując zapachy czy hałas, ograniczając światło dzienne itp. Jeżeli oddziaływanie dotyczy również sąsiednich działek, zgłoszenie budowy może być niewystarczające.

Kiedy określić obszar oddziaływania?

Określenie obszaru oddziaływania jest nowym obowiązkiem projektanta. W przypadków domów projektowanych na indywidualne zamówienie, obszar określany jest w czasie prac projektowych. Jeśli zaś chodzi o projekty katalogowe, tzw. gotowe projekty domów, obszar oddziaływania najczęściej wykonuje architekt, który dokonuje adaptacji.

– Adaptacja projektu jest niezbędna w przypadku gotowych projektów domów, które zaplanowane są w oparciu o standardowe warunki klimatyczne i glebowe. Architekt adaptujący przystosowuje zaś projekt do konkretnych wymogów działki inwestora, a także do warunków zabudowy wydanych przez gminę – wyjaśnia ekspert www.Moj.DOM.pl. – Na tym etapie powstaje również projekt zagospodarowania działki, który wraz z projektem po adaptacji oraz wymaganymi opiniami i uzgodnieniami stanowi kompletny projekt budowlany.

Projekt budowlany nadal niezbędny

Bez względu na to, czy budujemy na podstawie zgłoszenia czy pozwolenia na budowę, w momencie wniosku czy zgłoszenia musimy dołączyć kompletny projekt budowlany w czterech jednakowych egzemplarzach. Zgodnie z nowelizacją, do projektu na tym etapie nie musimy składać oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (przy drogach niższej klasy). Uzgodnienia te zostaną wykonane na późniejszym etapie robót.

Projekt budowlany musi być jednak zgodny z z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego albo – w przypadku braku planu – decyzji o Warunkach Zabudowy, a także wymaganiami ochrony środowiska.

Jakie domy nadal wymagają uzyskania pozwolenia na budowę?

Pozwolenia na budowę wymagają budynki wielorodzinne, w tym także domy dwurodzinne, domy w zabudowie szeregowej, a także te domy jednorodzinne, które oddziałują na sąsiednie nieruchomości. Na podstawie zgłoszenia nie wybudujemy także domu, który ma funkcję usługową, czyli w przypadku, jeżeli chcemy w nim prowadzić działalność gospodarczą: sklep, gabinet lekarski itp.

Warto dodatkowo pamiętać, że pozwolenia na budowę wymaga także realizacja garaży i domków letniskowych, których powierzchnia przekracza 35 mkw.