Zbiorniki na paliwo dla gospodarstw rolnych

zbiorniki na paliwo

Do wykonywania wielu prac w gospodarstwie rolnym niezbędne są odpowiednie maszyny. Jedną z ich cech jest wysokie spalanie paliwa, które rolnicy z tego powodu często kupują na zapas. Do bezpiecznego przechowywania dużej ilości paliwa konieczne jest posiadanie zbiorników.

Regulacje prawne

Magazynowanie paliwa w gospodarstwie rolnym regulowane jest przed odpowiednie przepisy prawne. Wszystko dlatego, że oleje, paliwa i smary stwarzają różnego rodzaju zagrożenia, z których najważniejszymi są ryzyko wybuchu pożaru lub skażenia środowiska. Rolnicy, którzy zdecydują się na składowanie zapasów paliwa, muszą znać regulujące tę czynność przepisy.

Do przechowywania paliwa konieczne są odpowiednie zbiorniki o pojemności większej, niż 500 l. Zbiorników tych nie powinno się ustawiać na powierzchni – należy wkopać je w ziemię i zabezpieczyć w odpowiedni sposób. Jeśli jednak rolnik zdecyduje się na trzymanie ich na powierzchni, to musi zadbać o stabilność podłoża, które dodatkowo powinno być utwardzone i ognioodporne. Surowo zabronione jest przechowywanie paliw w butelkach, beczkach i puszkach.

O czym pamiętać

Przepisy prawne dotyczące przechowywania paliwa w gospodarstwie rolnym to jedno. Są jednak też inne zasady, którymi należy kierować się podczas robienia tego typu zapasów.

-Przede wszystkim konieczne jest zabezpieczenie składu paliwa przed dziećmi oraz niepowołanymi osobami. W pomieszczeniu tym nie mogą również pod żadnym pozorem znajdować się łatwopalne materiały, takie jak drewno, szmaty czy makulatura – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący firmę FHU MiM.

Ponadto, magazyn paliwa należy wyposażyć w przedmioty do gaszenia ewentualnego pożaru, takie jak gaśnicę, łopaty, koce gaśnicze, a także specjalne pojemniki z piaskiem. Szczególnym przypadkiem są zbiorniki z etyliną, ponieważ do ich otwierania konieczne są specjalne klucze wykonane z nieiskrzących materiałów.

Nie wolno zapominać także o szkodliwości oparów paliw czy smarów, które mają negatywny wpływ na nasze zdrowie. W skrajnych przypadkach mogą również powodować zagrożenia życia, a o pewne dolegliwości przyprawiają już ich niewielkie stężenia. Najbardziej groźne są produkty naftowe, w tym benzyna, dlatego należy unikać wdychania jej oparów. Nieco mniej niebezpieczne są produkty ropopochodne, w tym olej napędowy, jednak i on wymaga zastosowania odpowiednich środków ostrożności.