Zarządzanie bezpieczeństwem w firmie – o czym trzeba wiedzieć?

Każda firma narażona jest na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, które mogą wpłynąć negatywnie na jej działanie. Aby je zmniejszyć, konieczne jest właściwe zarządzanie bezpieczeństwem w firmie. Jak można o nie zadbać?

Zarządzanie bezpieczeństwem związane jest z wieloma obszarami działalności firmy. Dotyczy ono zarówno kwestii związanych z przestrzeganiem przepisów prawa, jak również spraw informatycznych, na przykład ochrony firmy przed atakami na wewnętrzne sieci komputerowe.

Celem każdego przedsiębiorstwa powinno być uzyskanie optymalnego, stabilnego poziomu bezpieczeństwa. W tym celu można skorzystać także z pomocy specjalistycznych agencji, które zajmują się świadczeniem usług w ramach zarządzania bezpieczeństwem.

Zarządzanie bezpieczeństwem w firmie – obszary

Zarządzanie bezpieczeństwem w firmie odbywa się między innymi poprzez:

  • audyt bezpieczeństwa,
  • przygotowywanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa,
  • tworzenie dokumentacji,
  • szkolenia dla pracowników,
  • outsourcing IODO – Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Aby zarządzanie bezpieczeństwem w firmie odbywało się prawidłowo, firma może zlecić powyższe usługi zewnętrznym firmom, które będą zajmowały się ich prowadzeniem w ramach outsourcingu.

Ocena poziomu bezpieczeństwa – audyt

Dokładny i fachowy audyt bezpieczeństwa pozwala na ocenę poziomu bezpieczeństwa w firmie. Polega on na weryfikacji dokumentacji, środków służących neutralizacji zagrożeń, wskazuje na krytyczne punkty w systemach ochrony firmy, które wymagają naprawy.

Na podstawie audytu firma może następnie zlecić przygotowanie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa, która będzie dopasowana do potrzeb i dostosowana do specyfiki jej działalności. Polityka bezpieczeństwa pozwoli na określenie wymogów związanych z bezpieczeństwem oraz sposobów ich realizacji.

Wsparcie firm zewnętrznych

Także firmy zewnętrzne mogą zająć się przygotowywaniem właściwej dokumentacji, do których zaliczają się takie dokumenty jak: polityka ochrony danych osobowych, plany ochrony obiektów, plany zarządzania kryzysowego czy plany awaryjne.

Ponadto można zamówić kompleksowe szkolenia, które dotyczą różnych obszarów bezpieczeństwa firmie. Świadczone są też usługi ćwiczeniowe oraz wsparcie po szkoleniach.