Zaliczka a zadatek – różnice w prawie podatkowym

Zaliczka oraz zadatek należą do najpopularniejszych sposobów na zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy. Polegają na zapłacie części wynagrodzenia jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Dzięki nim istnieje większe prawdopodobieństwo, że umowa zostanie zrealizowana, a klient nagle nie zrezygnuje ze współpracy.

Jednak mimo tego, że zaliczkę i zadatek charakteryzuje wspólny cel, istnieje między nimi znacząca różnica. Dostrzec ją można wówczas, gdy umowa nie zostanie wykonana. W takiej sytuacji zaliczka podlega zwrotowi, natomiast zadatek już nie. Dlaczego tak się dzieje?

Zadatek a zaliczka – czym są?

Zaliczka zaliczana jest jako część zapłaty. Po wykonanej pracy nabywca ma obowiązek dopłacenia reszty uzgodnionej kwoty. Jeżeli współpraca nie dojdzie do skutku z jego winy, sprzedający może zatrzymać zaliczkę, jeśli w umowie nie jest napisane inaczej.

Jeżeli natomiast to sprzedający przyczynił się do tego, że transakcja nie została zrealizowana, powinien on zwrócić nabywcy całą zaliczkę. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

Zadatek nie jest natomiast częścią należnej kwoty, lecz dodatkowym świadczeniem, które ma zabezpieczyć przyszłą współpracę. Należy jednak zaznaczyć, że gdy transakcja przebiegnie pomyślnie, często zaliczany jest on jako część umówionej kwoty. Gdy wystąpią pewne komplikacje i umowa nie zostanie zrealizowana z winy sprzedającego, musi on zwrócić zadatek w podwójnej wysokości.

Opodatkowanie zaliczki i zadatku

Obowiązek w podatku dochodowym wynikający z otrzymania zaliczki powstaje wówczas, gdy usługa i towar zostaną dostarczone. Jednak gdy umowa nie dojdzie do skutku, a sprzedający zatrzyma zaliczkę, przyjmuje ona formę przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Jeżeli chodzi o obowiązek podatkowy wynikający z podatku od towarów i usług, następuje on w czasie otrzymania zapłaty w odniesieniu do uzyskanej kwoty. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły. Jest nim sytuacja, gdy zaliczka opłaca usługi, dla których obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury.

W przypadku zadatku, ustalanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług wygląda podobnie jak kwestia opodatkowania zaliczki. Podatek dochodowy wobec zadatku jest z kolei sporny. Wątpliwości dotyczą zwolnienia go jako przychodu pochodzącego z ubezpieczenia.

Marek Matuszek
naszaksiegowosc.pl – Kadry i Płace