Zalety korzystania z magazynów logistycznych

SSUCv3H4sIAAAAAAAEAI1RQW7DIBC8V+ofLM62BNhW4/6gh74g6mENq3QVAhXgVFXkvxeMLXGqemNmmGVneDw/NQ2bIZBir80jo4TJmCVED5GcTTRvdx41RecJTCYzt24KCxHiEjDkETulIOIl3S3k7j/eORfcHMImJkeS2JuN6Mn5wNpKDMucxXcKCo0Bi24J7NDX9s95OmfJS/9/YDl8HLnhglb9bOmq1B4NQkl9LlfZ9Tstf6t7uJNGV2FYNLmqkrtTYLKhryZ/eVJkL5XNxU/0db0pk7tVhHVx24SVlEyn/jMUvej5wMdxEsMgheQTO/7MqSvpelfS2fHCUciTHLsJ9dQNgGM3ayU7PmuhJKgTlzw1tf4COcKKhDsCAAA=

Posiadanie własnego magazynu niewątpliwie niesie ze sobą pewne korzyści. Wymaga jednak sporych nakładów finansowych, zarówno na etapie tworzenia dostosowanego do wymagań konkretnej branży projektu, podczas samej budowy, jak również później – w zakresie kosztów stałych generowanych nawet wtedy, gdy powierzchnia magazynowa nie jest w pełni wykorzystana. Na rozwiązanie to decydują się więc zwykle tylko największe firmy. Dla innych lepsze będzie skorzystanie z zewnętrznych magazynów logistycznych.

Decydując się na outsourcing w kwestii magazynowania towarów, stajemy przed możliwością istotnego odciążenia firmowego budżetu oraz zwiększenia kontroli nad kosztami operacyjnymi. Zazwyczaj bowiem stawka operatora logistycznego, z którym współpracujemy, wyliczona jest na podstawie konkretnych taryf. Sami zaś nie musimy zajmować (i przejmować) się opłatami za czynsz, media, utrzymanie czy ubezpieczenie magazynu, a także zatrudnieniem oraz wynagrodzeniem osób go obsługujących.

Kompleksowa obsługa

Zewnętrzny partner zapewnia z reguły kompleksową obsługę logistyczno-transportową, dysponuje też najczęściej nowoczesnymi systemami, co pozwala optymalnie zarządzać wszelkimi procesami w tym zakresie.

–Z pewnością pomaga też wysokiej jakości zaplecze techniczne magazynów, wykorzystanie profesjonalnych narzędzi IT i nowoczesnych maszyn – dodaje przedstawiciel zajmującej się transportem i logistyką firmy Logius Express.

Dobry operator logistyczny uwzględni specyfikę działalności naszej firmy, branży, w której ona funkcjonuje, ewentualną sezonowość i inne tego rodzaju zagadnienia. Będzie też w stanie dostosować się do zmian np. w wielkości dostaw, a także zaoferować usługi dodatkowe typu cross-docking czy pick-by-line. Jeśli natomiast dysponuje powierzchniami magazynowymi w różnych częściach kraju, również lokalizację składowania z łatwością dostosuje do wymagań kontrahenta.

Towar w rękach specjalistów

Korzystanie z magazynów logistycznych oznacza też powierzenie towarów osobom wyspecjalizowanym w zakresie zarówno wymagań konkretnych grup produktów, jak i infrastruktury czy innych narzędzi pozwalających na zwiększenie jakości procesów magazynowych. Wysokie kompetencje doświadczonej w działaniach logistycznych obsługi minimalizują ryzyko zerwania czy sparaliżowania łańcucha dostaw wskutek zatorów, opóźnień albo braku towaru, co może przynieść kolejne oszczędności naszemu przedsiębiorstwu.

Rosnące możliwości

Wszystko to sprawia, że zamiast zajmować się opisanymi wyżej kwestiami, możemy skupić się na podstawowym obszarze prowadzonej przez nas działalności, na rozwoju produkcji czy na pozyskiwaniu kolejnych klientów. Stąd właśnie rosnące wśród przedsiębiorców zainteresowanie outsourcingiem usług logistycznych, pozwalającym na optymalizację procesów biznesowych.