Żądanie rozwodu podczas procesu o separację

Żądanie rozwodu podczas procesu o separację

Pytanie: Dostałam pozew o separację. Odbyło się już posiedzenie pojednawcze. Chciałabym teraz złożyć pozew o rozwód. Czy przy następnej rozprawie, która ma odbyć się za miesiąc zostanie wzięty pod uwagę mój pozew o rozwód?

Według prawa zawartego w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację. Wynika z tego, iż nie ma przeszkód, aby na następnej rozprawie zażądała Pani rozwodu (wniesienie pozwu jest niedopuszczalne, ale może Pan zażądać tego podczas postępowania, np. ustnie do protokołu).

Prawo bowiem mówi,iż w czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o rozwód albo o separację. Jednak strona pozwana w sprawie o separację może również żądać separacji albo rozwodu. Tak więc w opisanym przypadku dopuszczalne jest żądanie rozwodu w czasie toczącego się procesu o separację przez pozwanego – jako zgłoszenie żądania rozwodu (art. 439 § 3 k.p.c.).

Photo credit: Keoni Cabral via Foter.com / CC BY

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułKontakt dziecka z ojcem
Następny artykułSeparacja czy rozwód?