Wyrejestrowanie samochodu

wyrejestrowanie samochodu
wyrejestrowanie samochodu

Kiedy trzeba wyrejestrować samochód?

Istnieje kilka przypadków, w których samochód musi zostać wyrejestrowany. Jednym z nich jest wywiezienie auta za granicę. Jeżeli sprzedajemy samochód klientowi zagranicznemu, bądź wyjeżdżamy na stałe za granicę, musimy samochód wyrejestrować. W tym celu udajemy się do urzędu z potwierdzeniem opuszczenia przez samochód Polski lub z potwierdzeniem zarejestrowania go poza granicami RP. Czasami dokumenty te muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Innym przypadkiem wyrejestrowania samochodu jest jego ze złomowanie. Dla dokonania formalności będziemy potrzebowali dokumentu ze stacji demontażu. Oczywiście, będziemy musieli pozostawić w urzędzie kartę pojazdu, dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne. W przypadku kradzieży samochodu również trzeba go wyrejestrować. Dokonuje się tego wówczas, gdy śledztwo w tej sprawie jest już zakończone i umorzone. Bardzo ważne jest podjęcie takich działań dla uniknięcia przykrych, a niezawinionych konsekwencji, na przykład jeżeli auto będzie wykorzystywane do nielegalnych celów. Konieczne będzie zaświadczenie o kradzieży wydane przez policję albo oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej. Oczywiście, jak w każdym przypadku wyrejestrowania, zdać musimy kartę pojazdu i dowód rejestracyjny. Istnieje jeszcze jedna, bardzo niejasna przesłanka, umożliwiająca wyrejestrowanie pojazdu. Mianowicie chodzi o wyrejestrowanie z powodu trwałej i zupełnej utraty pojazdu, która nie wniosła zmian w zakresie prawa własności i nie została udokumentowana.

Jak wyrejestrować samochód?

Proces wyrejestrowania samochodu jest prosty. Wystarczy udać się do właściwego urzędu. Może to być Urząd Starostwa Powiatowego, Urząd Miasta bądź Urząd Dzielnicy. Tam, w Wydziale Komunikacji, po złożeniu odpowiedniego wniosku, zdaniu dokumentów pojazdu i uiszczeniu odpowiedniej opłaty, nasz samochód zostanie wyrejestrowany.

Upoważnienie do wyrejestrowania samochodu

Upoważnienie do wyrejestrowania samochodu jest konieczne w przypadku, gdy samochód posiada kilku właścicieli, a w urzędzie pojawi się tylko jeden z nich. W tej sytuacji, każdy ze współwłaścicieli musi napisać osobne upoważnienie do wyrejestrowania, ponieważ w obliczu prawa, każdy z nich ma identyczne prawo do rozporządzania pojazdem.

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu zawiera dane osobowe właściciela samochodu, jego prośbę o wyrejestrowanie pojazdu. Zawiera też szczegółowe dane dotyczące rodzaju pojazdu, jego przeznaczenia, marki, typu, modelu, numeru silnika, numeru VIN, numeru rejestracyjnego, numeru karty pojazdu. Wzór gotowego wniosku o wyrejestrowanie pojazdu można pobrać ze strony urzędu.

Jakie są koszty wyrejestrowania?

Obecnie, koszty wyrejestrowania samochodu wynoszą 10 zł. Kwotę tę możemy wpłacić osobiście, w kasie. Możemy też przelać ją na właściwe konto danego urzędu.

Najczęstsze problemy i błędy

Częstym błędem właścicieli pojazdów jest pochopne wyrejestrowanie samochodu i chęć ponownego jego zarejestrowania. Otóż, ponowie zarejestrowane mogą zostać jedynie pojazdy zabytkowe lub takie, które mają minimum 25 lat i są unikalne, a także samochody, które udało się odzyskać po kradzieży. Innych samochodów, które raz zostały wyrejestrowane, nie można powtórnie zarejestrować. Błędem jest tez przetrzymywanie samochodu, a nawet użytkowanie go po wyrejestrowaniu. Jest to zabronione, bowiem nie ma prawa bytu samochód, który nie posiada ubezpieczenia, nawet jeżeli tylko stoi w garażu. Zdarzającym się zaniechaniem jest niewyrejestrowanie skradzionego samochodu, potraktowanie go jako utratę całkowitą i zakończoną sprawę. Otóż, w obliczu prawa, nadal jesteśmy właścicielami pojazdu, więc w razie jakichkolwiek problemów, użytkowania go do celów przestępczych lub nielegalnych, wszelkie konsekwencje spadają na nas. Nie warto do tego dopuścić, bo bardzo trudno jest się z tych konsekwencji wywinąć. Proces wyrejestrowania samochodu nie jest skomplikowany, kosztowny i nie zabiera zbyt dużo czasu, warto więc dopełnić formalności w terminie, niż później ponosić konsekwencje zaniechania