Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę

Chociaż nie każdy z nas ją lubi praca jest jednym z podstawowych czynników składających się na nasze życie. Zapewnia podstawowe potrzeby w postaci funduszy, które umożliwiają realizowanie założonych celów, czy dotrzymywanie terminowych wpłat należności, chociażby z tytułu comiesięcznego czynszu.

Co jednak zrobić w przypadku, kiedy otrzymamy nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę? Rozwiązanie umowy o pracę może również nastąpić z twojej woli w przypadku naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, warto uzyskać porady u dobrego adwokata specjalizującego się w prawie pracy, aby otrzymać fachową pomoc.

  • Otrzymanie wypowiedzenia umowy o pracę – co z zachowaniem okresu wypowiedzenia
  • Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia bez obowiązku świadczenia pracy – okres wypowiedzenia
  • Skuteczny adwokat – prawo pracy Wrocław. Wypowiedzenie umowy o pracę

Otrzymanie wypowiedzenia umowy o pracę – co z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Stosunek pracy zgodnie z kodeksem pracy powinien być regulowany na podstawie zawartej umowy. Ze względu na różne warunki pracodawcy niejednokrotnie decydują się na skorzystanie z dogodniejszych dla nich umów zlecenie, czy podpisywania umów o dzieło.

Tego typu umowy mogą być rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym praktycznie bez podawania przyczyny. Warto wspomnieć, że na tego typu zatrudnieniu pracownikowi nie przysługuje urlop oraz świadczenia zdrowotne w postaci płatnego zwolnienia lekarskiego, czy zasileń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeżeli twój stosunek pracy regulowany jest na podstawie umowy o pracę. Taka umowa powinna zawierać dane pracodawcy, dane pracownika i podpis pracownika oraz charakterystykę w postaci wymiaru czasu pracy, dokładnego miejsca wykonywania powierzonych obowiązków, przyznanego wynagrodzenia oraz okres wypowiedzenia umowy.

Ostatni punk może okazać się kluczowy, jeżeli z jakichkolwiek powodów sam będziesz chciał zrezygnować z dotychczasowego zatrudnienia lub szef wręczy ci rozwiązanie umowy. Do zaniechania zachowania okresu wypowiedzenia może dojść w dwóch sytuacjach.

Pierwsza to taka, gdzie wraz z pracodawcą rozwiązana zostaje umowa za porozumieniem stron, druga w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego. Jeżeli dojdzie do zerwania umowy o pracę zawartej między tobą a firmą, z którą współpracujesz bez możliwości przepracowania wyraźnie wskazanej ilości dni masz prawo skontaktować się z radca prawnym, który pomoże rozwiązać wszelkie kwestie sporne.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia bez obowiązku świadczenia pracy – okres wypowiedzenia

Każdy prawnik od prawa pracy powie, że prawnik od prawa pracy zajmujący się rozwiązaniem umów między pracownikiem a właścicielem firmy na mocy porozumienia stron jest zależne od danego pracodawcy. To właśnie dlatego nie należy polegać na samym rodzaju umowy. Może zdarzyć się tak, że szefostwo będzie chciało zablokować możliwość złożenia formalnego wypowiedzenia przez nieprzyjęcie go. Takie działanie nie ma zastosowania prawnego i w każdej chwili może być zakwestionowane.

Przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron masz prawo do wnioskowania o skrócenie czasu świadczenia usług pracowniczych wynikających z zawartego w umowie okresu wypowiedzenia lub skrócenia jego czasu.

Ze względu na długi staż pracy okres ten może wynosić nawet do trzech miesięcy, dlatego w praktyce skrócenie lub całkowite odstąpienie od wykonywania obowiązków jest zaniechane, lub przełożone na poczet niewykorzystanego urlopu.

Istotne jest, że chwila rozpoczęcia biegu wypowiedzenia liczona jest zawsze od pierwszej niedzieli przypadającej po dniu złożenia wypowiedzenia. Warto wspomnieć, że w przypadku otrzymania wypowiedzenia pracodawca ma obowiązek udzielenia dwóch płatnych dni urlopowych na poszukiwanie nowego zatrudnienia. Dodatkowe świadczenia obejmują dwa ostatnie tygodnie okresu wypowiedzenia i nie mogą być wykorzystane szybciej niż w terminie wskazanym w kodeksie pracy.

Jako pracownik masz również możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy z pracodawcą jeżeli we wskazanej dacie w orzeczeniu lekarskim stwierdzającym szkodliwy wpływ wykonywanych czynności na zdrowie pracownika, pracodawca nie przeniesie cię do innych obowiązków.

Skuteczny adwokat – prawo pracy Wrocław. Wypowiedzenie umowy o pracę

Jeżeli masz zamiar ubiegać się o wypłatę należnych świadczeń, których nie uregulował twój pracodawca po zakończeniu czynnego stosunku wynikającego z zawartej umowy o pracę musisz mieć do tego jasne przesłanki. Jedną z nich jest przypadek, w którym pracodawca ma zamiar zwolnić pracownika w wyniku ciężkiego naruszenia obowiązków bez zamiaru wypłaty należności za przepracowane godziny nadliczbowe lub niewykorzystany urlop.

Duży odsetek sporów między pracownikiem a firmą, z którą zostało rozwiązane porozumienie w postaci umowy o pracę tyczy się głownie braku wypłaty należności za świadczenia wykonywane w trakcie okresu zatrudnienia lub w chwili, gdy pracodawca stwierdzi, że były pracownik rozwiązał umowę w celu nawiązania kontaktu z konkurencją, o której wyraźny zakaz zawarty był w uprzednio podpisanych dokumentach.

W przypadku, gdy twój pracodawca dopuścił się rażących zaniedbań, a wypowiedzenie umowy o pracę nie spełnia twoich oczekiwań o rozwiązaniu umowy podejmij kontakt z doradcą prawa pracy.