Wyłącznik nadprądowy i różnicowoprądowy – różnice, zastosowania

Za pomocą zastosowania odpowiednich komponentów można zmniejszyć ryzyko uszkodzenia domowej instalacji elektrycznej. W tym celu stosuje się dwa główne rodzaje bezpieczników (wyłączników) – nadprądowe oraz różnicowoprądowe. Czym się różnią?

Bezpiecznik – wyłącznik nadprądowy

Bezpiecznik, inaczej wyłącznik nadprądowy, określany także jako wyłącznik instalacyjny, DS czy eska, jest urządzeniem służącym do przerwania prądu w obwodzie elektrycznym, gdy pojawi się nadmierna wartość prądu bezpieczna dla danego obwodu.

Wyłączniki nadprądowe pozwalają na skuteczne zabezpieczenie przed skutkami przeciążeń oraz zwarć, do których może dojść w instalacji elektrycznej. Niezastosowanie tych elementów ochronnych może skutkować uszkodzeniem instalacji oraz urządzeń elektrycznych, które są do niej podpięte.

Aktualnie wyłącznik nadprądowy to najczęściej bezpiecznik automatyczny. W przeszłości zamiast niego stosowano bezpieczniki topikowe. Automatyczne bezpieczniki są bardziej czułe, a także mogą działać wielokrotnie. Dzisiaj stosowane są one powszechnie.

Bezpiecznik – wyłącznik różnicowoprądowy

Drugi rodzaj bezpiecznika to wyłącznik różnicowoprądowy, inaczej określany także jako różnicówka, wyłącznik przeciwporażeniowy, RCD (od ang. residual current device) albo RCCB (od ang. residual current circuit breaker).

Wyłącznik tego typu to elektryczne urządzenie zabezpieczające działające wtedy, gdy dojdzie do różnic w wartościach prądu wypływającego do obwodu oraz wpływającego do niego. W ten sposób może on zabezpieczyć przed niebezpiecznymi skutkami porażenia prądem elektrycznym. Ponadto wyłącznik różnicowoprądowy chroni przed uszkodzeniem urządzeń elektrycznych podpiętych do instalacji, a także przed ryzykiem pojawienia się pożaru.

Podsumowując, zarówno wyłącznik nadprądowy, jak i wyłącznik różnicowoprądowy zapewniają skuteczną ochronę przed skutkami nieprawidłowości w domowych instalacjach elektrycznych. Działają inaczej, ale wspólnie zapewniają maksymalne zabezpieczenie dla instalacji elektrycznej oraz urządzeń, które są do niej podpięte, a także dla domowników.