Wyjazd z dzieckiem podczas rozprawy rozwodowej

Wyjazd z dzieckiem podczas rozprawy rozwodowej

Pytanie: Czy mogę wyjechać z dzieckiem w czasie postępowania w sprawie rozwodu bez zgody ojca? Chodzi o wyjazd na terenie Polski związany ze zmianą miejsca pracy.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu małżonkom rozwodzącym się, to zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. W takim przypadku o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. Takimi kwestiami są np: miejsce pobytu dziecka, miejsce spędzania wakacji, wybór szkoły. Z powyższego wynika, iż w sprawie wyjazdu dziecka jedno z rodziców powinno uzyskać zgodę drugiego rodzica.

Photo credit: Thomas Hawk via Foter.com / CC BY-NC