Wybór biura inżynierskiego z branży budowniczej

Dobry wybór biura inżynierskiego gwarantuje przeprowadzenie każdej inwestycji w sposób poprawny i zgodny z prawem. Jeśli dobrze wybierzemy naszego współpracownika, znaczna część problemów, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji budowy nas ominie.

Za co odpowiedzialne może być biuro inżynierskie?

Aby dobrze wybrać partnera do budowy np. lokali inwestycyjnych potrzeba najpierw sporządzić listę spraw, jakimi chcemy, by zajęło się biuro inżynierskie. A tych spraw może być naprawdę sporo. Począwszy od przygotowania i opracowania materiałów przygotowawczych dla projektowania, przez przygotowanie zbilansowanej oferty mediów i uzyskanie pozwoleń i stworzenie warunków technicznych dla ich dostawy, aż po doradztwo w zakresie przepisów techniczno-budowlanych. Co jeszcze? Biuro inżynierskie może wziąć na swoje barki także przedstawienie wielowariantowych kosztów realizacji inwestycji nawet z uwzględnieniem opóźnień wynikających np. ze zmian pogodowych czy z przesunięcia terminu oddania własności. Niezwykle przydatne w ofercie biura inżynierskiego będzie dla dewelopera wykonanie inwentaryzacji budowlanych wykonanie inwentaryzacji zieleni dokonanie w zastępstwie i w imieniu inwestora. Takie obowiązki są zwykle niezwykle uciążliwe, zwłaszcza dla inwestorów nie znających realiów miasta czy dzielnicy. Przydatnym zobowiązaniem, jakie może dać nam biura inżynierskie będzie także raportowanie o decyzjach środowiskowych, mających kluczowy wpływ na powodzenie inwestycji oraz wszelkiego rodzaju operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Jak określić koszty biura inżynierskiego?

To co zwykle przychodzi inwestorowi najtrudniej to określić jakie powinny być rynkowe, uczciwe ceny pracy z biurem inżynierskim. Zwykle wyceny są płatne, więc inwestor zbiera ich kilku lub kilkanaście – zależnie od wielkości inwestycji i własnych standardów. Okazuje się, że ceny są diametralnie różne, ale mamy też do czynienia z zupełnie innym zakresem obowiązków biura inżynierskiego. By realnie móc ocenić oferty kilku biur wystarczy porównać wszystkie te prace, które w takim samym zakresie pojawiają się w ofercie kolejnych biur. Dzięki temu mamy punkt wyjścia do negocjacji.