Wspólnoty mieszkaniowe – fakty i mity w świetle prawa

Od kilku lat w Polsce notuje się coraz większą liczbę zakupionych mieszkań. Dla wielu osób posiadanie własnego mieszkania to nowość, w związku z tym nie do końca rozumieją, czym jest to wspólnota mieszkaniowa i w jaki sposób może wpłynąć na losy nieruchomości, w jakiej mieszkamy.

Jakie są organy wspólnoty mieszkaniowej zgodnie z prawem

Zgodnie z ustawą z 1994 roku wspólnotą mieszkaniową nazywa się zbiór wszystkich właścicieli lokali, które wchodzą w skład nieruchomości. Zgodnie z przepisami prawa każda wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek wyodrębnienia pewnych konkretnych organów, które będą miały jasno zdefiniowane obowiązki.

Pierwsze, co wspólnota musi, to powołać zarząd wspólnoty. Czasem jednak zdarza się, iż pierwotny właściciel nieruchomości, na przykład deweloper, na początku staje się jednocześnie zarządem wspólnoty reprezentującym interesy wszystkich mieszkańców. Członek zarządu musi być właścicielem co najmniej jednego lokalu, lecz można go w każdej chwili odwołać lub zawiesić w obowiązkach na podstawie uchwały. To właśnie zarządca bądź administrator koordynuje bieżące sprawy wspólnoty mieszkaniowej. Zarządca w zgodzie z wszystkimi mieszkańcami może również na wynajęcie prawnika od wspólnot mieszkaniowych, który pomoże w obsłudze prawnej skomplikowanych sytuacji, w których wymagana jest porada prawna dotyczący wspólnot mieszkaniowych.

Jakie są prawa i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej

Każdy z członków wspólnoty mieszkaniowej ma prawo uczestniczyć w zarządzaniu posesją. Każdy członek wspólnoty jako właściciel lokalu ma obowiązek wpłacać środki pieniężne na pokrycie funduszu remontowego oraz funduszu kosztów bieżących w kwocie, która została uchwalona przez całą wspólnotę mieszkaniową. Dodatkowo zarządca wspólnoty ma prawo otrzymywać z tytułu swojej roli wynagrodzenie.

Jak wspólnota mieszkaniowa powinna decydować o losach nieruchomości zgodnie z prawem

Wspólnota mieszkaniowa ma możliwość ustanowienia uchwały dotyczącej kwestii, kiedy istnieje potrzeba podjęcia przez wspólnotę decyzji, która musi zostać odpowiednio przegłosowana. W takich sytuacjach uchwałę można podjąć indywidualnie poprzez zbieranie głosów bądź jako podjęcie decyzji podczas zebrania wszystkich członków. Uchwała zostaje zgodnie z prawem przegłosowana w przypadku uzyskania większości głosów, choć głosy liczy się zgodnie z wielkością udziałów mieszkańców w całej wspólnocie mieszkaniowej. W sytuacji braku możliwości rozstrzygnięcia kwestii poprzez głosowania, takie głosowanie może rozstrzygnąć sąd. Niezbędna wtedy będzie obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, dzięki której sprawa w sądzie przebiegnie w możliwie jak najszybszy sposób.