Wina w rozwodzie – co warto wiedzieć?

adwokaci kraków

Rozwody z orzekaniem o winie są bardzo ciężkimi i niejednokrotnie trwają o wiele dłużej niż te, które są bez orzekania o winie, w przypadku których stwierdza się, iż oboje małżonkowie ponoszą winę za rozpad małżeństw. Aby nie orzekać o winie, sąd potrzebuje wniosków obojga małżonków o nieorzekaniu o winie. W przeciwnym razie jeden z nich wyraża żądanie o rozwód z wyznaczeniem winnego.

Przesłanki świadczące o winie jednego z małżonków

Orzeczenie o winie w sprawach rozwodowych nie jest sprawą łatwą, a zarazem często jest ona bolesna dla małżonka żądającego zadośćuczynienia. Częstotliwość poszukiwań pomocy w tej sprawie można zauważyć choćby po intensywności wyszukiwań w Google takich fraz, jak np. „adwokaci Kraków – sprawy rozwodowe” czy „Adwokat Poznań – orzeczenie o winie”. Warto jednak wiedzieć, że aby móc orzec, że małżonek ponosi winę za rozpad małżeństwa, powinny zostać spełnione następujące przesłanki:

  • Jeden z małżonków odmówiło współżycia;
  • Jeden z małżonków groziło drugiemu małżonkowi;
  • Jeden z małżonków był agresywny słownie lub stosował siłę fizyczną względem drugiego małżonka;
  • Jedno z małżonków porzuciło drugiego małżonka bez podania przyczyny;
  • Jeden z małżonków nadużywał alkoholu.

Orzeczenie o winie jest bezpodstawne, w przypadku gdy są dowody na to, iż małżonek obarczony winą za rozpad małżeństwa był nieświadomy skutków swoich poczynań, na przykład gdy leczył się psychiatrycznie lub działał w afekcie albo cierpiał na chorobę zawodową.

Jakie warunki należy spełnić podczas rozwodu z orzeczeniem o winie?

Aby rozwód był orzekany z winy któregoś z małżonków, powinien mieć zgodne oświadczenia obu małżonków – gdy wnoszą o rozwód z winy obojga małżonków albo jednego z małżonków, jeśli wina leży bezapelacyjnie po jego stronie. Rozstrzygnięcie sporu oraz sprawdzenie, czy małżonek rzeczywiście może być obarczony winą za rozpad małżeństwa jest trudny i bardzo żmudny. Sąd musi wysłuchać obu stron oraz zadecydować, po czyjej winie leży wina za rozpad małżeństwa. W przypadku gdy jedno z małżonków wnosi o rozwód z orzeczeniem o winie, powinno mieć do tego podstawy. Tak więc aby małżonek mógł złożyć u adwokata pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, musi mieć ze sobą takie dokumenty, jak:

  • Zeznania świadków, którzy potwierdzą, że naprawdę dochodziło do przemocy psychicznej lub fizycznej;
  • Obdukcje lekarskie (wykonane najlepiej na dzień lub dwa po incydencie);
  • Raporty policyjne z interwencji w domu.

Ogromne znaczenie mają zeznania świadków, którzy mogą pomóc sądowi w orzeczeniu rozwodu z winy drugiego z małżonków. Obdukcje lekarskie także są niezwykle przydatne w orzekaniu takich spraw.