Warunkowe zawieszenie wykonania kary – co warto wiedzieć?

Jeżeli zdarzyły Ci się kłopoty z prawem, z pewnością znasz katalog podstawowych kar jakie może wymierzyć za popełnienie przestępstwa sąd karny. Oczywiście najbardziej rozpoznawalną sankcją jest pozbawienie wolności. Jest to jednocześnie kara najbardziej represyjna z uwagi na odizolowanie osadzonego od świata zewnętrznego. Na szczęście polskie prawo karne nie jest bezwzględne i wyróżnia instytucję określaną mianem warunkowego zawieszenia wykonania kary. Co to rozwiązanie i jak ono działa?

Jeżeli zdarzyły Ci się kłopoty z prawem, z pewnością znasz katalog podstawowych kar jakie może wymierzyć za popełnienie przestępstwa sąd karny. Oczywiście najbardziej rozpoznawalną sankcją jest pozbawienie wolności. Jest to jednocześnie kara najbardziej represyjna z uwagi na odizolowanie osadzonego od świata zewnętrznego. Na szczęście polskie prawo karne nie jest bezwzględne i wyróżnia instytucję określaną mianem warunkowego zawieszenia wykonania kary. Czym jest to rozwiązanie i jak działa?

Kiedy sąd może zastosować warunkowe zawieszenie wykonania kary?

Przede wszystkim tylko wtedy, gdy sąd skaże na wyrok pozbawienia wolności w wymiarze nie wyższym niż rok. Oznacza to, że instytucja nie może zostać zastosowana w przypadku wymierzenia innej kary, jak również w przypadku pozbawienia wolności, ale na dłuższy okres.

Co więcej, skład orzekający decydując się na takie rozwiązanie najpierw ocenia karalność skazanego oraz to, czy „zawiasy” będą wystarczające, aby zniechęcić go do ponownego powrotu na drogę przestępstwa. To mocno ocenna kwestia, dlatego warto przygotować odpowiednie argumenty do mowy końcowej, które przekonają sąd do takiego rozwiązania.

Co wynika z warunkowego zawieszenia wykonania kary?

Zawieszenie wykonania kary to miecz Damoklesa, który wisi nad nami przez określony czas. Co do zasady okres próby wynosi od roku do trzech lat, a w przypadku młodocianego skazanego – od lat dwóch do pięciu i zawsze biegnie od uprawomocnienia się wyroku. Różnica wynika z tego, że ustawodawca uznał za zasadne monitorowanie młodszych skazanych w szerszym zakresie, aby nie kusiło ich zejście na złą drogę.

W praktyce, instytucja ta oznacza, że sąd może odwiesić wykonanie kary, jeżeli w tym popełnimy przestępstwo. Oczywiście nie jest tak, że okres „zawiasów” to czas zupełnej beztroski. W tym okresie sąd może (a w niektórych sytuacjach musi) na nas nałożyć szereg różnych obowiązków, jak chociażby wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, poddanie się terapii uzależnień lub opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Co zrobić, jeżeli nasz wniosek „nie przeszedł”?

Należy pamiętać, że zastosowanie omawianego rozwiązanie nie jest obligatoryjne i sąd może, ale nie musi przychylić się do wniosku naszego lub naszego obrońcy. Co zrobić jeżeli taki wniosek zostanie oddalony? Pozostaje nam postawienie w apelacji zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych, ewentualnie powiązanie go z zarzutem rażącej niewspółmierności kary (odpowiednio art. 438 pkt 3 i 4 k.p.k.). Pamiętajmy, aby nigdy nie zarzucać w takiej sytuacji naruszenia prawa materialnego, ponieważ art. 69 k.k. nie ma charakteru obligatoryjnego i sąd nie może go naruszyć przez niezastosowanie.

Skorzystanie z dobrodziejstwa zawieszenia wykonania kary wymaga dobrej znajomości przepisów prawa oraz specyfiki procesu karnego i występując przed sądem samemu trudno będzie uzyskać zamierzony efekt. Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji prawnej i spodziewasz się trudności w sądzie, pamiętaj by zatrudnić wyspecjalizowanego adwokata. Wpisz w Google np. kancelaria prawo karne Warszawa, Gdańsk, czy Kraków i wybierz ofertę prawnika, który ma doświadczenie w prawie karnym.