Ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa

Pytanie: Witam, zamierzam złożyć pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty dla mojego 15-sto miesięcznego dziecka. Ojciec dziecka jest obywatelem Ukrainy. Czy wiek dziecka ma tutaj znaczenie, tzn. czy pozew mogę złożyć w sądzie rejonowym miejsca zamieszkania dziecka, czy muszę w prokuraturze? Chciałam zaznaczyć, że nie byłam nigdy w związku małżeńskim. Ojciec jeszcze przed urodzeniem dziecka wyjechał na Ukrainę i nie wrócił, ale posiadam jego aktualny adres zamieszkania.

Według Art. 84 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności. Pani dziecko nie jest jeszcze pełnoletnie, więc jak najbardziej może Pani wystąpić do sądu z żądaniem ustalenia ojcostwa.

Następnie, zgodnie z art. 1101 § 1 kodeksu postępowania cywilnego sprawy ze stosunków rodziców i dzieci (m.in. o ustalenie ojcostwa), jeżeli choćby jedna ze stron ma obywatelstwo polskie lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, ma miejsce zamieszkania w Polsce, należą do jurysdykcji krajowej (tzn. że mogą je rozpatrywać sądy polskie). Art. 32 k.p.c. pozwala zaś wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa i związane z tym roszczenia przed sądem właściwym dla osoby uprawnionej (dziecka).

Photo credit: nerdcoregirl via Foter.com / CC BY-SA