Ustalenie ojcostwa oraz przyznanie alimentów

Ustalenie ojcostwa oraz przyznanie alimentów

Pytanie: Witam, jestem samotną matką wychowującą 6-miesięczne dziecko. Ojciec dziecka nie widział córki, nie łoży pieniędzy na jej utrzymanie. Kiedy byłam w trzecim miesiącu ciąży zaprzeczył, że jest ojcem, pomimo, iż kiedy pierwszy raz dowiedział się, że będzie tatą, przyjął tą inforamcję. Moje pytanie brzmi, czy mogę starać się o odebranie praw rodzicielskich i jednocześnie alimenty na dziecko? Czy w razie pozytywnych wyników badań genetycznych mam szansę na zwrot kosztów procesu od pozwanego?

Rozumiem, iż zamierza Pani wystąpić z powództwem o ustalenie ojcostwa oraz o alimenty dla córki. Jest to możliwe w ramach jednego postępowania.

Według przepisu art. 93 § 2 kro  w razie sądowego ustalenia ojcostwa władza rodzicielska przysługuje ojcu tylko wtedy, gdy przyzna mu ją sąd w wyroku ustalającym ojcostwo. Może Pani zatem w ramach tego procesu dążyć do tego, aby władza ojcu nie została przyznana. Należy również pamiętać, że obowiązek alimentacyjny jest niezależny od tego, czy rodzicowi przysługuje władza rodzicielska, czy też nie (liczy się pochodzenie dziecka od rodzica).Pozew należy złożyć do wydziału rodzinnego sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, czyli ojca dziecka. Złożenie takiego pozwu jest wolne od opłat, gdyż osoba dochodząca ustalenia ojcostwa i świadczeń alimentacyjnych jest w ogóle zwolniona z kosztów sądowych.

Sąd zapewne dopuści dowód z badań DNA, gdyż w większości przypadków sądy opierają się właśnie na wynikach tych badań.

Ogólną regułą jest, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Co prawda Pani nie poniesie kosztów sądowych, ale może Pani żądać zwrotu innych wydatków: kosztów przejazdów do sądu oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie albo kosztów poniesionych w związku z wynajęciem adwokata lub radcy prawnego.
Photo credit: tyfn via Foter.com / CC BY-SA