Ustalenie ojcostwa a obowiązek alimentacyjny

Ustalenie ojcostwa a obowiązek alimentacyjny

Pytanie: Witam. W listopadzie zeszłego roku urodziłam córkę, której ojcem biologicznym nie jest mój mąż. Wniosłam zatem sprawę do sądu przeciw mojemu mężowi o zaprzeczenie ojcostwa. Jeżeli wniosę sprawę o ustalenie ojcostwa biologicznemu ojcu dziecka, to czy na rozprawie sąd ustali zmianę nazwiska dziecka oraz obowiązek alimentacyjny?

W przypadku ustalenia ojcostwa dziecka orzeczeniem sądu w wyniku wniesienia powództwa o ustalenie ojcostwa sąd nie nadaje dziecku nazwiska ojca z urzędu. Po orzeczeniu ojcostwa dziecko wciąż  nosi nazwisko matki. Jednak sąd może nadać dziecku nazwisko ojca na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka (z reguły jest nim matka) lub dziecka (po ukończeniu 13 lat). Nadanie dziecku nazwiska ojca możliwe jest w postanowieniu ustalającym ojcostwo lub w postępowaniu sądowym wydanym później na wniosek uprawnionego podmiotu o zmianę nazwiska dziecka.

Natomiast, sąd ustalając ojcostwo dziecka nie orzeka z urzędu o obowiązku alimentacyjnym ojca względem dziecka. Sąd może jednak orzec o obowiązku alimentacyjnym, jeżeli przedstawiciel ustawowy dziecka (matka) wystąpi z takim powództwem jednocześnie z powództwem o ustalenie ojcostwa, lub jeżeli wystąpi z takim powództwem później, już po ustaleniu bilogicznego ojca dziecka.