Ustlanie ojcostwa – ojciec obcokrajowiec

Ustalanie ojcostwa – ojciec obcokrajowiec

Pytanie: Witam, czy  jest możliwość pozwania o alimenty przed polskim sądem obcokrajowca (Tunezyjczyk) zamieszkałego we Włoszech, który faktycznie jest ojcem dziecka i nawet kilkakrotnie z tego tytułu przysyłał pieniądze – jednakże nigdy formalnie dziecka nie uznał? Czy powinnam najpierw wytoczyć pozew o ustalenie ojcostwa i czy można to zrobić przed sądem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania matki dziecka?

Konieczne będzie najpierw ustalenie ojcostwa. Podlega ono prawu ojczystemu dziecka z chwili jego urodzenia, a więc prawu polskiemu, a uznanie dziecka podlega prawu państwa, którego dziecko jest obywatelem w chwili uznania (więc także prawo polskie).

Roszczenia alimentacyjne między krewnymi lub powinowatymi podlegają prawu ojczystemu osoby uprawnionej do alimentacji. Również ta sprawa będzie rozstrzygana według prawa polskiego.

Powództwa o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne można połączyć w jednym powództwie. Dla obu właściwy jest sąd miejsca zamieszkania dłużnika lub sąd miejsca zamieszkania osoby uprawnionej – wybór należy do uprawnionego, a w tym wypadku jego przedstawiciela ustawowego, czyli matki. Miejsce zamieszkania dziecka ustala się według miejsca zamieszkania rodzica, pod którego opieką się znajduje.

Photo credit: BenedictFrancis via Foter.com / CC BY