Upadłość konsumencka – jak ją ogłosić?

adwokat-porady

W przypadku zadłużenia przekraczającego możliwości finansowe dłużnika możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to rozwiązanie stanowiące niejako ratunek dla osób, które nie radzą sobie ze swoimi zobowiązaniami w tym obszarze. W jaki sposób można ogłosić upadłość konsumencką? Wyjaśniamy!

Czym jest upadłość konsumencka?

O upadłości konsumenckiej decyduje sąd, który po przeanalizowaniu sytuacji przyznaje powodowi status upadłego. Sprawa dotyczy osób fizycznych, które nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań. W wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej powstaje plan spłaty zadłużenia, rozpisany na maksymalnie kilka lat. Jeśli natomiast dana osoba nie dysponuje zupełnie żadnym majątkiem, dochodzi do umorzenia długu. Osoby, które chcą ogłosić upadłość konsumencką, bardzo często sięgają po porady prawne. Wynika to z faktu, że nie mając wiedzy w tym obszarze, trudno trafnie oszacować, czy w danej sytuacji zapadnie w naszej sprawie pozytywny dla nas wyrok.

Kto może ogłosić upadłość?

Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej uprawnione są osoby niewypłacalne. Chodzi tutaj o osoby fizyczne, których zarobki i posiadany majątek są niewystarczające do spłaty aktualnych zadłużeń. Jednocześnie zadłużenie musi ciążyć na dłużniku co najmniej od 3 miesięcy.

Warto mieć na uwadze, że aby ogłoszenie upadłości się powiodło, trzeba udowodnić sądowi, że sytuacja tego wymaga. Konieczne jest załączenie do wniosku o upadłość szeregu dokumentów i podanie wielu informacji. Poza danymi wnioskodawcy, trzeba też dostarczyć wykaz posiadanego majątku. Należy też wskazać dokładne dochody. Niezbędne jest również dostarczenia spisu wierzytelności i spisu wierzycieli wraz z dokładnymi danymi o nich. Mowa tutaj m.in. o wysokości zadłużenia i planowanych terminach spłat. Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do opisania sytuacji zaciągnięcia długów i przyczyn, które doprowadziły do tej sytuacji. Wniosek, którego wzór znajduje się na stronie rządowej, wraz z załączonymi dokumentami składa się w odpowiednim dla miejsca zamieszkania sądzie upadłościowym.

Jak widzisz, na efektywne ogłoszenie upadłości konsumenckiej wpływ ma wiele czynników. Nie powinno więc dziwić, że wiele osób sięga po porady prawne. Warto nawiązać współpracę z kancelarią prawniczą, której udział w sprawie znacząco zwiększa szanse jej pozytywnego rozpatrzenia przez sąd.