Upadłość konsumencka – czym jest i kogo dotyczy?

Upadłość konsumencka - czym jest i kogo dotyczy?

Życie stawia przed nami różne wyzwania, którym nie zawsze jesteśmy w stanie sprostać na własną rękę. Czy wiesz, czym jest upadłość konsumencka i jakie warunki należy spełnić, by móc się o nią ubiegać?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, mającym na celu częściowe lub pełne oddłużenie konsumenta i jednoczesne zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Mówiąc prościej, ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest sposobem na wyjście ze spirali zadłużenia i przywrócenie finansowej równowagi. Upadłość konsumencka jest opcją dla konsumentów, a więc do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Oznacza to, że z możliwości ogłoszenia upadłości nie mają prawa skorzystać przedsiębiorcy czy osoby fizyczne będące wspólnikami w spółkach. Dla nich przewidziane są inne zasady prawa upadłościowego.

Co można zyskać na ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej możliwe jest wyjście osoby zadłużonej z zadłużenia, z którym nie byłaby w stanie sobie poradzić samodzielnie. Umorzone zostają wszelkie zobowiązania, a w niektórych przypadkach sąd ogłasza plan spłaty wierzycieli, który dostosowuje do wypłacalności dłużnika. Zatrzymane zostaje narastanie odsetek, wstrzymane są postępowania windykacyjne i egzekucyjne, a środki niezbędne do życia zostają zabezpieczone.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jak to zrobić?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest procesem stosunkowo złożonym. Pierwszym krokiem jest złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Do wniosku dołącza się pełen wykaz wierzytelności i majątku upadłego. Następnie sąd wydaje decyzję na temat rozpoczęcia postępowania upadłościowego. Spłata zadłużenia zostaje wstrzymana, podobnie jak wszelkie postępowanie windykacyjne. Po ogłoszeniu decyzji sądu, następuje ogłoszenie masy upadłościowej, czyli likwidacja majątku. Powołany zostaje syndyk, a zobowiązania wobec wierzycieli zostają spłacone. Sąd ustala plan spłaty zadłużenia, które jest pozostałością po likwidacji majątku. Po przejściu tych kroków, konsument zostaje oddłużony i może rozpocząć nowe życie.

Co powinno znaleźć się we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi zawierać w sobie informacje wchodzące w skład analizy sytuacji dłużnika. Podstawowe informacje zawarte we wniosku to dane osobiste dłużnika, jego miejsce zamieszkania, adres do korespondencji oraz numer PESEL. Oprócz tego konieczne podanie numeru NIP, jeśli dłużnik posiadał go w ciągu ostatnich 10 lat. Kolejne potrzebne informacje to określenie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika, podanie dokładnych okoliczności, które będą uzasadniać złożenie wniosku oraz wykaz majątku osoby zadłużonej z wyceną jego składników. We wniosku musi znaleźć się spis wszystkich wierzycieli wraz z podaniem ich adresów i wysokością wierzytelności. We wniosku podaje się również osiągnięte przychody i koszty w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a także listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika.

Jak widać, wniosek o upadłość konsumencką jest dokumentem bardzo złożonym, a jego przygotowanie może być problematyczne. Najlepszą pomocą będzie tu kancelaria adwokacka lub radcowska.

Kiedy możesz ubiegać się o upadłość konsumencką?

Istnieją pewne przesłanki, mówiące o tym, kiedy możesz ubiegać się o ogłoszenie upadłości. Taka sytuacja występuje, gdy posiadasz zobowiązania wobec wierzycieli, ale sytuacja życiowa czy zawodowa sprawiają, że nie jesteś w stanie spłacać tych zobowiązań w terminie. Dotyczy to zarówno rat kredytu zaciągniętego w banku, jak i rachunków za gaz, prąd czy opłat za czynsz. Upadłość możesz ogłosić, kiedy istnieje realne zagrożenie postępowania windykacyjnego przeciwko Tobie, bądź gdy takie postępowanie jest już w toku. Pamiętaj tylko, że o ogłoszenie upadłości możesz się ubiegać pod warunkiem, że nie prowadzisz działalności gospodarczej lub prowadziłeś ją w przeszłości, ale została ona zamknięta. Spełnienie tych warunków jest jednoznaczne z realną szansą na ogłoszenie upadłości konsumenckiej i wyjście z pętli zadłużenia obronną ręką.

Upadłość konsumencka- kancelaria może pomóc

Jeżeli na co dzień nie zajmujesz się kwestiami prawnymi i nie znasz dokładnie obowiązujących przepisów, najlepszym wyjściem będzie kontakt z kancelarią prawną, która zajmie się Twoją sprawą. Doświadczeni prawnicy przeprowadzą Cię sprawnie przez cały proces ogłaszania upadłości konsumenckiej, pomogą w skompletowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów i przygotowaniu wniosku. Możesz mieć pewność, że prawnicy dołożą wszelkich starań, by plan spłaty dla wierzycieli był jak najkorzystniejszy, będą reprezentować Cię w sądzie na każdym etapie postępowania. Decydując się na współpracę z kancelarią specjalizującą się w sprawach o upadłość konsumencką masz pewność, że Twoja sprawa zostanie pomyślnie zakończona, a wynegocjowane warunki będą dla Ciebie możliwie najkorzystniejsze. Współpraca z prawnikami to również bezpieczeństwo, że nie popełnisz żadnego błędu, a cała sprawa zostanie poprowadzona profesjonalnie i fachowo, ze znajomością obowiązującego prawa upadłościowego i konsumenckiego. Formularz kontaktowy znajdziesz pod tym linkiem: https://upadlosckonsumenta24.pl/. Nie czekaj, zmień swoje życie już dziś.