Tymczasowa ochrona terenu – czy to możliwe?

Systemy monitoringu są obecnie powszechnie stosowane nie tylko do zabezpieczania ważnych instytucji, terenów przedsiębiorstw czy ruchliwych ulic – coraz więcej osób prywatnych decyduje się na instalację urządzeń monitorujących na terenie własnej posesji. We wszystkich przypadkach monitoring jest montowany na stałe, czy jednak istnieje możliwość monitorowania sytuacji na danym terenie przez tylko określony czas?

Gdzie stosowany jest monitoring tymczasowy?

Czasowe systemy monitoringu stosowane mogą być w każdym miejscu, w którym przez określony czas istnieje ryzyko pojawienia się zagrożenia dla zdrowia, życia oraz mienia. Najczęściej montowane są w obrębie placów budowy ale wykorzystywane są również do monitorowania sytuacji na terenie kilkudniowych imprez masowych.

Z czego składa się system monitoringu tymczasowego?

Monitoring tymczasowy pod względem konstrukcji nie różni się wiele od standardowego systemu, montowanego na stałe – składa się z tym samych podsystemów i urządzeń, a więc centrum monitoringu i przetwarzania danych oraz kamer optycznych (w niektórych przypadkach stosowane są również kamery termowizyjne). Jednak w przypadku tych systemów stawiane są wyższe wymagania odnośnie montażu i demontażu – dzięki temu możliwe jest szybkie i bezproblemowe zmienianie konfiguracji urządzeń w zależności od aktualnych potrzeb.

Zalety zastosowania monitoringu tymczasowego

W zależności od tego w jakim miejscu zastosowany jest system monitoringu, może przynieść on inne korzyści. Na placach budowy przyczynia się on między innymi do:

  • Obniżenia ilości kradzieży sprzętu lub materiałów oraz aktów wandalizmu
  • Usprawnienia pracy służb ochroniarskich, które natychmiast otrzymują powiadomienie o dokonywanym przestępstwie
  • Ułatwionej identyfikacji sprawców przestępstw
  • Lepszej kontroli pracy
  • Lepszej kontroli nad dostawami materiałów budowlanych

Z kolei na terenach imprez masowych monitoring przydaje się do:

  • Ograniczania ilości przestępstw dokonywanych w trakcie eventu
  • Łatwiejszej identyfikacji sprawców przestępstw
  • Usprawnienie pracy służb ochroniarskich oraz medycznych, np. w przypadku wykrycia zagrożenia dla zdrowia możliwe jest natychmiastowe skierowanie w tamto miejsce odpowiednich służb.

Jedną z firm specjalizujących się w tworzeniu zaawansowanych systemów ochrony terenu – w tym ochrony tymczasowej jest przedsiębiorstwo ATLine z Łodzi.