Trener mentalny – kto to taki?

W Polsce coraz większą popularnością cieszą się treningi mentalne. W praktyce to przede wszystkim ciężka praca nad zmianą sposobu myślenia. To konkretne działania podejmowane przez wykwalifikowaną osobę, jaką jest trener mentalny. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o tej profesji?

Z pracy trenera mentalnego najczęściej korzystają sportowcy. Wynika to z faktu, iż jest to wymagająca dyscyplina, która wymaga od sportowca nie tylko doskonałego przygotowania fizycznego, ale jak się okazuje przede wszystkim mentalnego. Świat sportu już dawno zauważył, że często o odniesieniu sukcesu przesądza sposób myślenia. Trener mentalny zajmuje się jego umiejętnym nakierunkowaniem. Ma również za zadanie odkryć drzemiący w człowieku potencjał, jak i wzmocnić jego wiarę w siebie i we własne możliwości. Trener mentalny bazuje przede wszystkim na konkretnych przykładach i wyraźnie zdefiniowanych działaniach. W przeciwieństwie do coacha jest on powściągliwy w przekazywaniu teorii, bo jest przede wszystkim praktykiem! Trener mentalny musi sam być autorytetem dla innych i wskazać konkretne przykłady, które będą inspirowały innych. Jego praca jest daleka od teoretyzowania. Trenerzy nie mówią dużo, stawiają na jasny i szybki przekaz, która ma być nakierunkowany na sformułowanie wyraźnie zdefiniowanego celu. Każda sesja z trenerem mentalnym ma charakter indywidualny, co pozwala dobrać skuteczne techniki, które przekładają się na konkretne efekty. Trening mentalny jest nakierunkowany wyłącznie na osiągnięcie sukcesu. Jest to możliwe, dzięki starannie dobranym metodom. Przykładami zaawansowanych technik są wizualizacja, a nawet hipnoza, po którą sięga się jednak w ostateczności. Zmiana sposobu myślenia jest w stanie poprawić jakość życia we wszystkich strefach życia, dlatego trening mentalny może się z powodzeniem sprawdzić w życiu prywatnym, ale i zawodowym. Eksperci prognozują wzrost jego popularności w kolejnych latach, co sprawi, że wzrośnie zapotrzebowanie na profesję, jaką jest trener mentalny.