Systemy oddymiania – od projektu po montaż

Niezbędnym elementem czynnej ochrony przeciwpożarowej jest prawidłowo zaprojektowany i odpowiednio zamontowany system oddymiania. To właśnie dzięki niemu w razie pożaru trujące gazy, dym i gorące powietrze wydostają się z pomieszczeń, a znajdujące się w środku osoby mogą je opuścić drogami ewakuacyjnymi. Jakie urządzenia wchodzą w skład systemu? Czym się sugerować podczas wyboru i w jakich obiektach powinien być stosowany? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie w naszym tekście.

Jak działa system oddymiania?

W momencie, gdy wybucha pożar, liczy się każda sekunda. Zwłaszcza jeśli wewnątrz budynku znajdują się ludzie. Ewakuacja nie będzie przebiegać szybko i sprawnie, jeśli wszędzie będzie się kłębić duszący dym i trujące gazy. Są one zdecydowanie większym zagrożeniem niż sam ogień. W celu poprawy bezpieczeństwa montuje się systemy oddymiania, które najprościej mówiąc, wykorzystują efekt przeciągu. Do ich zadań należy przy okazji obniżenie temperatury w obiekcie i w efekcie ochrona konstrukcji budynku, a także znajdujących się wewnątrz rzeczy. Systemy oddymiania znacznie usprawniają również pracę przybyłym na miejsce strażakom. Jakie urządzenia wchodzą w ich skład?

Z czego składa się system oddymiania?

Najważniejsze są centrale oddymiające. To właśnie one odpowiadają za sterowanie, zarządzanie i kontrolowanie całego systemu. Regulują również czas przewietrzenia, a w przypadku zakłóceń uruchamiają alarm. Kolejnym elementem są czujniki dymu, które w przypadku wystąpienia pożaru automatycznie uruchamiają system oddymiania. W skład systemu wchodzą również przyciski oddymiania uruchamiające klapy dymowe lub okna oddymiające. Za pomocą tych pierwszych możemy ręcznie wyzwolić alarm. Poza tym zainstalowane w nich diody sygnalizują stan pracy poszczególnych urządzeń systemu i w ten sposób kontrolują poprawność jego działania. Z kolei okna oddymiające otwierają się i zamykają, pełniąc funkcję oddymiania.

Jak dobrać system oddymiania?

System oddymiania powinien być szyty na miarę. Co to oznacza? Już na etapie jego projektowania należy wziąć pod uwagę typ i wielkość obiektu. Trzeba również uwzględnić wytyczne projektowe, które normują przeznaczenie konkretnego systemu – musi on być w pełni dostosowany do indywidualnych potrzeb budynku. Podczas montażu należy wziąć pod uwagę przebieg dróg ewakuacyjnych, a także zapoznać się z rozkładem okien i drzwi. Oczywiście wszystkie poszczególne elementy składowe muszą spełnić odpowiednie normy dopuszczenia do użytku oraz odpowiadać obowiązującym przepisom przeciwpożarowym. Dlaczego? Bo system uruchamia się automatycznie w momencie wybuchu pożaru – żaden element nie może więc zawieść. Warto podkreślić, że instalacja wykorzystywana jest również na co dzień – jako naturalna wentylacja pomieszczeń.

W jakich obiektach system oddymiający powinien być stosowany? Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, system oddymiający powinien być w każdym obiekcie, w którym przebywa większa grupa ludzi – między innymi w lokalach handlowo-usługowych, teatrach, kinach, budynkach służącym celom gastronomicznym, salach widowiskowych, szpitalach, domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji, budynkach zamieszkania zbiorowego, przedszkolach, muzeach, bibliotekach itd.

Firma Fonex z Częstochowy zajmuje się dystrybucją i serwisem takich systemów zabezpieczeń. W ofercie systemy alarmowe, monitoringu CCTV, oddymiania i wiele więcej. Zapraszamy do zapoznania się o ofertą firmy.