Systemy asekuracji w halach przemysłowych. Przegląd rozwiązań

hala-przemyslowa

Stosowanie specjalistycznych systemów zabezpieczeń dla pracowników wykonujących czynności na wysokości to podstawa w przypadku wielu przedsiębiorstw. Wdrożenie rozwiązań asekuracyjnych określają także odpowiednie zapisy prawne. Sprawdź, jakie systemy najczęściej stosuje się w celu zapewnienia bezpiecznej pracy osobom zatrudnionym i co je wyróżnia. Dowiedz się także, kiedy są one absolutną koniecznością.

Praca na wysokości — co na ten temat mówią przepisy prawne?

Każdy kraj ma odrębne przepisy, które regulują czynności zawodowe obarczone pewnym ryzykiem np. prace na wysokości. W Polsce jest to akt prawny wydany przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku wraz z późniejszymi poprawkami. Zgodnie z definicją przewidzianą w rozporządzeniu, każdy pracownik, który wykonuje czynności na wysokości ponad 1 metra nad ziemią, a jeżeli samo miejsce pracy nie jest osłonięte pełną ścianą do wysokości 1,5 metra — ma obowiązek przestrzeganie konkretnych zasad.

Wśród wymagań dotyczących kwestii bezpieczeństwa przy pracach na wysokości znajdują się między innymi:

  • zdolność wykonywania pracy na wysokości przez pracownika,
  • ważne badania lekarskie,
  • przeszkolenie personelu z zakresu wykonywanych zadań,
  • wyposażenie w odpowiednio dopasowany sprzęt chroniący przed upadkiem.

Systemy asekuracyjne w pracy na wysokości

Znajomość przepisów oraz norm dotyczących pracy na wysokości to jedna kwestia. Bardzo ważne jest jednak ich wdrożenie do praktycznego działania. Najważniejszym aspektem w tym zakresie jest zapewnienie pracownikom właściwie dostosowanych do ich potrzeb systemów asekuracyjnych, z których mogą w pełni korzystać przy wykonywaniu obowiązków zawodowych.

Systemy asekuracyjne pionowe oraz poziome umożliwiają pracownikom swobodne, a co najważniejsze bezpieczne przemieszczenie się wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zabezpieczenia miejsca pracy np. z poprzez wykorzystanie barierek ochronnych. Ten typ ochrony najczęściej stosuje się na dachach hal, jak również tuż przy ich suficie, gdzie prace polegają na montażu elementów oświetlenia czy zasilania – zauważa specjalista z PPHU BESTEMA S.C..

Wykonując pracę w jednym określonym punkcie znajdującym się na wysokości, stosuje się system słupków oraz punktowych miejsc asekuracyjnych. Pracownik wyposażony w linę asekuracyjną oraz szelki bezpieczeństwa, po uprzednim przypięciu się do punktu może bez przeszkód wykonywać swoją pracę bez obaw o upadek z dużej wysokości. W sytuacji, kiedy konieczne jest przemieszczenie się pracowników – np. po całej długości, czy szerokości hal produkcyjnych, stosuje się linowe systemy zamknięte. Po uprzednim zapięciu się do liny asekuracyjnej pracownik może przemieszczać się po wybranych odcinkach, będąc cały czas asekurowanym przez zabezpieczenie. Z kolei szynowe systemy asekuracyjne stosuje się wszędzie tam, gdzie konieczne jest wejście np. na maszt lub dźwig. Na środku drabiny montuje się szynę z zaczepem, do którego przypina się osoba wykonująca prace. System zapewnia swobodę ruchów, a w razie sytuacji zagrażającej życie, blokuje się, chroniąc przed upadkiem z wysokości.

Należy pamiętać, że każdy system zabezpieczeń powinien być dopasowany do charakterystyki wykonywanej pracy. Niezwykle istotne jest również właściwe przeszkolenie mające na celu uświadomienie ryzyka wynikającego z wykonywanej pracy i sposobu korzystania z zabezpieczenia stosowanego w danym zakładzie.